Skip to content

Întâlnire Comisia Națională de Evaluare (C.N.E.) ELoGE (Eticheta europeană de excelență în guvernanță)

Astăzi, 03 martie 2022, Asociația Municipiilor din România a participat la o reuniune de lucru în cadrul Secretariatului General al Guvernului privind înființarea Comisiei Naționale de Evaluare (C.N.E.) ELoGE (Eticheta europeană de excelență în guvernanță).
================

Secretariatul General al Guvernului demarează implementarea în România a programului Eticheta europeană de excelență în guvernanță (ELoGE – https://www.coe.int/en/web/good-governance/eloge) – un premiu acordat de către Consiliul Europei autorităților publice locale care doresc să obțină o recunoaștere internațională și să atingă un nivel ridicat de bună guvernanță, în conformitate cu standardele de referință ale Consiliului europei.

În vederea implementării acestei inițiative, SGG a inițiat demersurile de constituire a Platformei naționale a părților interesate, denumită Comisia Națională de Evaluare (CNE), organism obligatoriu în cadrul ELoGE care reprezintă structura națională de evaluare.
================

ELoGE este, de asemenea, un instrument pentru ca municipalitățile să-și înțeleagă punctele tari și punctele slabe și să inițieze acțiuni în vederea abordării acestora din urmă.
ELoGE este acordat de Consiliul Europei pentru o perioadă de un an. Distincția fizică constă dintr-un cristal dodecaedru ale cărui fațete poartă Cele 2 Principii ale Bunei Guvernanțe.

Potrivit regulamentului Consiliului Europei, există două etape mari în aplicarea ELoGE:
– Etapa I: acreditarea (cerere de acreditare transmisă cu o serie de anexe ce vizează: descrierea instituției aplicante, planul de activități realizat și asumat în parteneriat cu autoritățile publice care vor face obiectul implementării în local și
– Etapa a II-a: implementarea propriu-zisă și acordarea premiului ELoGE.