Skip to content

O nouă sesiune de formare a Proiectului E-TIC desfășurată la Târgu Mureș

În perioada 2 – 5 martie 2022 AMR a organizat în municipiul Târgu Mureș, a douăzecisipatra sesiune de formare, dedicată județului Mureș în cadrul proiectului „Îmbunătățirea accesului și a calității serviciilor pentru cetățeni – o administrație publică transparentă și responsabilă”, finanțat prin Granturile Norvegiene.
La eveniment au luat parte funcționari publici și aleși locali din municipiul gazdă și din municipiile Sighișoara, Târnăveni și Reghin din județul Mureș. Pe ordinea de zi s-au aflat subiecte de interes pentru administrația publică, circumscrise celor 4 domenii ale proiectului: etică, transparență, conflicte de interese și incompatibilități.
În deschiderea sesiunii de formare, doamna Stepanescu Lilioara, secretar general al municipiului Arad, în calitate de formator instruit în cadrul proiectului E-TIC, a prezentat noțiuni generale specifice tematicilor abordate prin proiect, tratând aspecte teoretice și exemplificând prin exerciții practice și studii de caz. Doamna Stepanescu a susținut o prezentare pe tema principiilor bunei guvernări, a subliniat importanța transparenței decizionale și instituționale, a valorilor personale și profesionale specifice persoanelor care lucrează în administrație.
Reprezentanții celor patru municipii au fost încurajați să se implice activ în buna desfășurare a activităților planificate în cadrul sesiunii de formare astfel încât informațiile acumulate să se poată transforma în noi abilități și competențe pentru îmbunătățirea activității în instituțiile din care provin. Cursanții au vizionat înregistrările pregătite de partenerul norvegian KS Norway pe subiectele principale ale proiectului și filmul de prezentare realizat de ACoR pentru promovarea proiectului.
Dna Stepanescu Lilioara a prezentat prevederi ale Codului Administrativ, noțiuni legate de etică și integritate, informații despre elaborarea procedurilor de sistem și a celor operaționale, transparență decizională, management financiar solid și bugetare participativă, declararea cadourilor și averilor, pantouflage, funcții sensibile și alte subiecte înscrise pe agenda program a sesiunii.

De asemenea s-au prezentat materialele elaborate prin proiect, Ghidul E-TIC și Manualul aleșilor locali, precum și informații despre Centrul de informare E-TIC, gândit și implementat în sprijinul autorităților locale.
În ultima parte a sesiunii de formare, cursanții vor lucra pe grupuri constituite pentru fiecare municipiu, pentru realizarea unui plan de acțiune la nivel local, cuprinzând câte două activități specifice grupului țintă al proiectului, care să conducă la îmbunătățirea situației din municipiile participante.