Skip to content

Sesiunea de formare găzduită de municipiul Bistrița, în plină desfășurare prin Proiectul E-TIC

În perioada 13 – 16 martie 2022 AMR a organizat în municipiul Bistrița, a douăzecisicincea sesiune de formare dedicată județului Bistrița Năsăud și Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest în cadrul proiectului „Îmbunătățirea accesului și a calității serviciilor pentru cetățeni – o administrație publică transparentă și responsabilă”, finanțat prin Granturile Norvegiene.
La eveniment au luat parte funcționari publici și aleși locali din municipiul gazdă și din municipiile Dej și Gherla, ambele din județul Cluj. Subiectele aflate pe agenda evenimentului au prezentat interes pentru reprezentanții municipiilor regăsindu-se informații circumscrise celor 4 domenii ale proiectului: etică, transparență, conflicte de interese și incompatibilități.
În deschiderea sesiunii de formare doamna Stepanescu Lilioara Constanța, secretar general al municipiului Arad, în calitate de formator instruit în cadrul proiectului E-TIC, a prezentat noțiuni generale pe temele abordate prin proiect tratând în egală măsură aspecte teoretice și practice prin exemple, exerciții și studii de caz. Doamna Stepanescu a prezentat cele 12 principii ale bunei guvernări, aspecte legate de transparența decizională și instituțională, de valorile personale și profesionale caracteristice persoanelor care lucrează în administrația publică.
Pe parcursul sesiunii, reprezentanții celor trei municipii au fost încurajați să participe activ la desfășurarea activităților de instruire având drept scop transformarea informațiilor acumulate în abilități și competențe noi pentru îmbunătățirea activității în instituțiile din care provin. Cursanții au vizionat filmările înregistrate de către partenerul norvegian – KS Norway pe subiectele principale ale proiectului, precum și filmul de prezentare realizat de Asociația Comunelor din România (ACoR) pentru promovarea proiectului.
Dna Stepanescu Lilioara Constanța a prezentat prevederi legislative confom Codului Administrativ, noțiuni de etică și integritate și informații despre elaborarea procedurilor de sistem și a celor operaționale. De asemenea, a adus în discuție elemente și bune practici privind transparența decizională, managementul financiar solid, bugetarea participativă, declararea cadourilor și averilor, pantouflage, funcțiile sensibile, înscrise pe agenda program a sesiunii de formare.

Ghidul E-TIC și Manualul alesului local, elaborate prin proiect au fost prezentate împreună cu informații utile despre Centrul de Informare E-TIC, gândit și implementat în sprijinul autorităților locale. Cursantii au manifestat un interes deosebit si pentru studiul conflictelor de interese și al incompatibilităților, din perspectivă teoretică și practică. Numeroase cazuri concrete au fost analizate raportat la legislația în vigoare. În acest context, s-au formulat și propuneri de modificări legislative care să determine clarificarea cadrului legal în materie, eliminarea prevederilor susceptibile de interpretare.
În ultima parte a sesiunii de formare, cursanții vor lucra pe grupuri constituite pentru fiecare municipiu în parte pentru realizarea unui plan de acțiune la nivel local care să conducă la îmbunătățirea situației din municipiile participante.