Skip to content

Întâlnire de lucru între reprezentanții structurilor asociative și Departamentul pentru Responsabilitate Socială Comunitară și Grupuri Vulnerabile

Astăzi, 22 martie 2022, Asociația Municipiilor din România (AMR) împreună cu celelalte structuri asociative și reprezentanți ai Departamentului pentru Responsabilitate Socială Comunitară și Grupuri Vulnerabile au participat online la o întâlnire comună de lucru.
Subiectul de discuție a avut la bază gestionare crizei umanitare a refugiaților din Ucraina și a demersului demarat pentru pregătirea fazei a doua de răspuns a României în ceea ce privește asistența umanitară destinată persoanelor strămutate pe teritoriul țării noastre. Dezbaterea a fost moderată de Șeful cancelariei Primului-Ministru, dl. Mircea Abrudean și de Consilierul de stat de la Cancelaria Primului-Ministru, dna. Mădălina Turza.

Agenda întâlnirii a vizat:
– Mecanismul de răspuns al României la această situație de urgență:
– Pregătirea măsurilor privind direcțiile fazei a II-a;
– Identificarea de diferite surse și mecanisme de decontare a cheltuielilor privind refugiații ucraineni;
– Centralizarea nevoilor de acoperire în funcție de tipul de cheltuielilor;
– Soluții de integrare a refugiaților pe domenii sociale reprezentative: sănătate, educație, locuire, acces la piața muncii, grupuri vulnerabile, copii si tineri;
– Elaborarea unui plan național de acțiune în baza reformelor propuse la nivelul grupurilor de lucru formate care să prevadă integrarea și acomodarea refugiaților în România;
– Interconectarea autorităților locale cu autoritatea centrală privind buna coordonare;
– Trasabilitatea.

În cadrul întâlnirii, Reprezentantul ad-interim al Înaltului Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați în România, dl. Pablo Zapata, a avut o intervenție punctuală prin care a subliniat următoarele aspecte:
-Dimensiunea crizei și rapiditatea escaladării acesteia determină prezența întărită a reprezentanților ONU pentru Refugiați în România;
– Rolul ONU pentru Refugiați în România si al celorlalte agenții ONU de a susține acțiunile guvernamentale din România;
– Coordonarea ONU pentru Refugiați cu autoritățile locale privind identificarea comună a nevoilor refugiaților ucraineni;
– Prezența permanentă a ONU pentru Refugiați în 3 puncte importante de pe teritoriul României: Suceava (Siret și Sighet), Iași (Huși și zona de frontieră), Galați (Isaccea, Tulcea).

S-au agreat următoarele:
1. În 7-10 zile grupurile de lucru vor propune măsuri aplicate pe fiecare domeniu de acțiune în parte;
2. Nevoia ca autoritățile locale să încarce pe platforma www.dopomoha.ro sugestii disponibile de cazare pentru refugiați și alte resurse care pot fi utile;
3. Unitățile administrativ-teritoriale vor tarnsmite o listă care să cuprindă măsurile luate în această perioadă la nivel local (e-mail:coordonare.umanitar@gov.ro)

Din partea AMR au participat:
– viceprimarul municipiului Brașov;
– reprezentanți ai Primăriei municipiului Huși;
– reprezentanți ai Primăriei municipiului Câmpina;
– reprezentanți ai Primăriei Sectorului 3;
– reprezentanți ai Primăriei municipiului Galați;
– Aurel Simionescu, Expert AMR;
– Georgiana Mihailă, Expert AMR;
– Raluca Stan, Expert AMR.