Skip to content

Conferința promovării managementului calității în administrația publică

În data de 24 martie 2022, Asociația Municipiilor din România a participat la o conferință dedicată promovării managementului calității în administrația publică centrală și locală, în cadrul proiectului SIPOCA 59 cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020. Întâlnirea a fost organizată de Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în format hibrid.

Întâlnirea a avut ca scop prezentarea stadiului actual al proiectului SIPOCA 59 care vizează serviciile publice de calitate în context pandemic, administrație verde și dezvoltare durabilă, management instituțional eficient, dar și planuri de sistematizare a managementului calității. La această conferință au fost evidențiate și premiate instituții publice și echipele acestora care au dat dovadă de bune practici în managementul calității:

· Departamentul de Situații de Urgență din cadrul MAI;

· Consiliul Județean Neamț;

· Consiliul Județean Arad;

· Consiliul Județean Argeș;

· Administrația locală Sector 2, București;

· Municipiul Moinești;

· Municipiul Vaslui;

· Consiliul Județean Ialomița;

· Municipiul Călărași;

· Consiliul Județean Teleorman;

În cadrul acestor prezentări de bune practici, municipiul Moinești s-a evidențiat prin execuția a mai multor proiecte de anvergură pentru populația locală: modernizarea Spitalului Municipal de Urgență, transformat într-un complex multidisciplinar și multifuncțional cu 414 paturi, modernizarea parcurilor din localitate și organizarea de campanii de plantări de puieți de rășinoase și salcâmi.

Proiectul SIPOCA 59 „Instrumente de sistematizare a legislației de monitorizare și de evaluare în administrația publică” are drept scop principal sporirea capacității administrative prin dezvoltarea proceselor de management al calității și performanței în vederea îmbunătățirii serviciilor publice pentru cetățeni, simplificarea și degrevarea proceselor de management și de execuție, în urma elaborării unor proceduri bine definite și structurate, dar și identificarea modalităților de îmbunătățire continuă a relațiilor cu cetățenii.