Skip to content

Întâlnire între reprezentanții Asociației Municipiilor din România (AMR) și reprezentanții Comisiei Europene

În data de 29 martie 2022, Reprezentanța Comisiei Europene în România (CE) a găzduit o întâlnire comună de lucru cu reprezentanții AMR și alți actori din mediul public și privat. Sesiunea de discuții s-a axat pe modalități comune de acțiune privind Planul Național de Redresare și Reziliență, respectiv:

1. Implementarea Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR);
2. Calendarul PNRR;
3. Primele cereri de plată aferente PNRR.

Din partea CE au participat:
– * Céline Gauer,*
Director-General – Head of the Recovery and Resilience Task Force (RECOVER)*

Grupul operativ pentru redresare și reziliență (RECOVER) a fost înființat la 16 august 2020 în cadrul Secretariatului General al Comisiei Europene. RECOVER răspunde de orientarea punerii în aplicare a Mecanismului de redresare și reziliență și de coordonarea Semestrului european. Grupul operativ îi raportează președintei Comisiei, Ursula von der Leyen.

Declan Costello, Director General Adjunct al Direcției Generale de Afaceri Economice și Financiare DG ECFIN;

Din partea AMR au participat:

– Președintele AMR, dl. Emil BOC, primarul municipiului Cluj Napoca;
– Președintele Executiv AMR, dl. Constantin TOMA, primarul municipiului Buzău;
– Directorul General al AMR, dl. Constantin MITACHE.