Skip to content

O nouă sesiune de formare în cadrul proiectului E-TIC, găzduită de municipiul Constanța

În perioada 3 – 6 aprilie 2022 s-a desfășurat în municipiul Constanța cea de-a 27-a sesiune de formare organizată de AMR în cadrul proiectului „Îmbunătățirea accesului și a calității serviciilor pentru cetățeni – o administrație publică transparentă și responsabilă”, proiect finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021.
Pe parcursul sesiunii, aleși locali, funcționari publici, personal contractual și consilieri de etică din municipiile Constanța, Medgidia și Mangalia au fost instruiți în cele 4 domenii vizate de proiect: transparență decizională, etică organizațională, incompatibilități și conflicte de interese.
Doamna Cristina Iuliana Burchea, director executiv al ADI TRANSPORT METROPOLITAN SIBIU, Municipiul Sibiu, în calitate de formator al proiectului a susținut prezentări pe temele cuprinse în agenda program a sesiunii de formare. În prima zi doamna Burchea a prezentat principiile bunei guvernări, noțiuni legate de etică, morală și integritate și a subliniat importanța responsabilității și a comportamentului etic într-o instituție a administrației publice. S-au dezbatut diverse spețe pe dileme etice în scopul identificării unor solutii optime având drept scop creșterea responsabilității funcționarilor implicați în procesul decizional și a gradului de aplicare a prevederilor legale raportat la valorile morale individuale.
Urmare participării doamnei Burchea la prima vizită de studiu din Norvegia, organizată pentru AMR în perioada 13-17 martie 2022, au fost prezentate informații și experiențe ale Primăriei Hamar și Asociației Autorităților Locale și Regionale din Norvegia, KS Norway – partener al proiectului. Printre subiectele menționate s-au regăsit: sursele de venituri ale bugetului local, controlul intern, verificarea cheltuirii banilor publici, transparentizarea cheltuirii acestora și proceduri interne privind auditarea.
În cadrul instruirii au fost prezentate noțiuni legate de conflicte de interese și incompatibilități ale aleșilor locali și funcționarilor publici, precum și cadrul legal care reglementează aceste aspecte.
În cadrul optim creat pentru discuții interactive reprezentanții celor 3 municipii au avut în vedere să identifice soluții practice la situații întâlnite în practică cu care s-au confruntat pe parcursul activității desfășurate.
Cursanții vor elabora un plan de acțiune pentru fiecare municipiu care va cuprinde activități stabilite pe baza unor nevoi existente la nivel local și care urmează a fi implementate până la sfârșitul proiectului E-TIC. Activitățile planificate vor avea drept scop diseminarea la nivelul primăriei și al Consiliului Local a cunoștințelor acumulate și îmbunătățirea situației existente în municipiile participante.