Skip to content

Ședință de lucru între reprezentanții AMR și reprezentanți ai MDLPA privind Ghidurile de finanțare din PNRR, Componenta 10- Fondul Local

Astăzi, 04 aprilie 2022, a avut loc o video-conferință online între reprezentanții AMR și reprezentanții MDLPA – Direcția Generală PNRR. S-au discutat detalii privind elaborarea ghidurilor de finanțare pentru Componenta 10 – Fondul Local și Componenta 5 – Valul Renovării.

Reprezentanții MDLPA au răspuns la întrebări și au oferit soluții privind proiectele depuse până în momentul de față din cadrul C5 și pentru ghidurile din C10. Participanții au fost încurajați să continue depunerea de noi proiecte pentru a atinge plafonul disponibil, până la finalul acestei runde (30 mai 2022).

Pentru Componenta 10 (C10) este alocat un buget de 2,1 miliarde EURO și poate fi investit în:
– Construirea de locuințe nZEB plus pentru tineri / locuințe de necesitate/ locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământ;
– Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante);
– Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC;
– Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – puncte de reîncărcare vehicule electrice;
– Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – infrastructurii pentru biciclete la nivel local/metropolitan;
– Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale;
– Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentațiilor de amenajarea teritoriului și de urbanism de tip Plan de Amenajarea Teritoriului Județean/Plan de Amenajarea Teritoriului
– Zonal Metropolitan/Plan Urbanistic General/Plan Urbanistic Zonal/ a Planurilor de Mobilitate Urbană Durabilă.

Precizăm că aplicațiile se pot depune pe platforma special creată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației: www.mdlpa.ro/investitii/PNRR. Manualul de înregistrare a cererilor de finanțare poate fi accesat la acest link: https://www.mdlpa.ro/uploads/articole/attachments/6246935caef0d010032490.pdf.

============
Din partea AMR au participat: dl. Constantin Mitache, Director General AMR; dna. Andreea Podaru, Expert AMR; dl. Aurel Simionescu, Expert AMR și reprezentanți din peste 70 de primării de municipii.

Din partea MLDPA au participat:
– Dl. Dragoș Buhociu, Director General PNRR;
– Dl. Liviu Băileșteanu, Director Direcția Generală Dezvoltare Regională și Infrastructură;
– Dna. Alexandra Marin, Consilier evaluare-examinare Direcția Generală Dezvoltare Regională și Infrastructură