Skip to content

Dezbaterea proiectului Legii zonelor metropolitane

Astăzi, 13 aprilie 2022, Ascociația Municipiilor din România împreună cu reprezentanți ai Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, au organizat în sistem on-line o sesiune de dezbateri legislative pe tema Proiectului legii zonelor metropolitane. Această inițiativă de întâlnire vine ca răspuns la consultările realizate cu municipiile membre AMR, care au făcut observații cu privire la acest proiect de lege prevăzut ca jalon prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

În cadrul sesiunii s-au abordat cele 6 capitole ale Proiectului Legii zonelor metropolitane, cu accent pe:

– Definirea teritoriului metropolitan;
– Simplificarea modului de funcționare a zonelor metropolitane;
– Limitarea teritorială;
– Circuitul de luare de decizii din cadrul zonelor metropolitane;
– Patrimoniul metropolitan;
– Finanțarea zonelor metropolitane direct de la bugetul de stat;
– Taxe speciale și politică fiscală comună.

Ședința a fost deschisă de Directorul General al AMR. Dl. Constantin Mitache, care a salutat inițiativa acestor întâlniri. Cuvântul de deschidere a fost urmat de alocuțiunea domnului Dragoș Buhociu, Directorul Direcției PNRR a MDLPA, care a făcut precizări cu privire la termenele prevăzute în PNRR (legea zonelor metropolitane trebuie să intre în procedură legislativă până în data de 30 iunie a.c.), subliniind faptul că această lege e una dintre cerințele specifice ale Comisiei Europene, reprezentând un act normativ care va reglementa viata colectivităților umane din România pentru o lungă perioadă de timp.

Domnul Liviu Băileșteanu, Directorul Direcției Generale Dezvoltare Regională și Infrastructură a punctat faptul că acest proiect de lege trebuie privit ca un cap de pod, aspectele regelementate pornind de la analiza situației existente (navetism și zone metropolitane existente). Astfel, în prima etapă, proiectul de lege se va axa pe concentrarea teritorială și pe zonele adiacente municipiilor, contribuitatea fiind deosebit de importantă pentru ca aceste zone să deservească anumite servicii publice.
De asemenea, domnul Băileșteanu a mai făcut precizări cu referire la: decupajul zonelor metropolitane existente (poate fi păstrat), obligativitatea aderării la zonă a celor care se află în aria teritoriului metropolitan, mecanismele de convingere propuse pentru UAT-uri pentru ca acestea să adere la municipiul nucleu, nedefinirea serviciilor pe care o zonă metropolitană trebuie să le îndeplinească (există o listă din care se poate alege ce tipuri de servicii pot fi gestionate de ZM), protejarea parteneriatelor create între membrii ZM.

Au participat:

Din partea MDLPA:
– Dragoș BUHOCIU, Directorul Direcției PNRR a MDLPA;
– Liviu BĂILEȘTEANU, Director Direcția Generală Dezvoltare Regională și Infrastructură;
– reprezentanți Direcția Generală de Administrație Publică;

Din partea AMR au participat secretari generali de la 20 de municipii și reprezentanți AMR:
– Constantin Mitache, Director General AMR;
– Luiza Dinu, Director Juridic AMR;
– Alexandru Moldoveanu, Expert AMR;
– Aurel Simionescu, Expert AMR;
– Andreea Podaru, Expert AMR.