Skip to content

// Conferința de lansare ELoGE în România //

Ieri, in data de 04 mai 2022, Asociația Municipiilor din România a participat la conferința de lansare ELoGE (Eticheta europeană de excelență în guvernanță) în România, organizată de Secretariatului General al Guvernului în format hibrid.
================

În acest an, Secretariatul General al Guvernului, prin Serviciul pentru Guvernare Deschisă, a fost acreditat de către Consiliul Europei (CoE), pentru următorii trei ani, să implementeze ELoGE în România.

ELoGE – https://www.coe.int/en/web/good-governance/eloge – o distincție acordată de către Consiliul Europei autorităților publice locale care doresc să obțină o recunoaștere internațională și să atingă un nivel ridicat de bună guvernanță, în conformitate cu standardele de referință ale Consiliului Europei.
================

ELoGE este, de asemenea, un instrument pentru ca municipalitățile să-și înțeleagă punctele tari și punctele slabe și să inițieze acțiuni în vederea abordării acestora din urmă. ELoGE este acordat de Consiliul Europei pentru o perioadă de un an.
================

Cele 12 principii ale bunei guvernanțe stabilite de către CoE și pentru care vor fi urmărite în evaluarea pentru obținerea Etichetei europene de excelență în guvernanță:
– Participarea cetățenilor, desfășurarea corectă a alegerilor și reprezentarea;
– Receptivitate;
– Eficiență și eficacitate;
– Deschidere și transparență;
– Stat de drept;
– Comportament etic;
– Capacitate și competență;
– Inovare și deschidere către noutate;
– Sustenabilitate și orientare pe termen lung;
– Management financiar solid;
– Drepturile omului, diversitatea culturală și coeziunea socială;
– Responsabilitate.
================

Calendar de implementare:

În perioada mai-iunie 2022 vor avea loc lansarea proiectului și înscrierile:
– prezentarea proiectului ELoGE autorităților publice din România;
– crearea unui formular electronic, online, prin care autoritățile să-și exprime dorința de a se înscrie.
– crearea materialelor de promovare;
– stabilirea unei linii de ajutor pentru a sprijini autoritățile publice locale care aplică pentru ELoGE;

În perioada iunie-iulie 2022 va avea instruirea echipei locale de către CoE:
– Stabilirea listei finale a autorităților publice locale care se înscriu;
– Stabilirea echipei locale de implementare;
– Consultări între experți;
– Sesiuni de instruire de către CoE – SGG a echipei locale de implementare a benchmarkului;

Implementarea benchmarkului și a chestionarelor de colectare a datelor: iulie-octombrie 2022
Evaluarea aplicațiilor octombrie 2022: februarie 2023;
Evaluarea finală a implementării ELoGE: februarie-aprilie 2023;
Premierea: aprilie 2023.