Skip to content

Municipiul Sfântu Gheorghe găzduiește o nouă Sesiune de formare a proiectului E-TIC

În perioada 9 – 12 mai 2022 are loc în municipiul Sfântu Gheorghe cea de-a 29-a sesiune de formare organizată de AMR în cadrul proiectului „Îmbunătățirea accesului și a calității serviciilor pentru cetățeni – o administrație publică transparentă și responsabilă”, proiect finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021.
Pe parcursul sesiunii, aleși locali, funcționari publici și consilieri de etică din municipiile Sfântu Gheorghe, Toplița, Făgăraș și Târgu Jiu sunt instruiți în 4 domenii vizate de proiect, și anume: transparență decizională, etică organizațională, incompatibilități și conflicte de interese.
În deschiderea sesiunii de formare doamna Vargha Fruzsina, Viceprimarul municipiului Sfântu Gheorghe a adresat participanților un cuvânt de bun venit și a exprimat interesul față de subiectele tratate prin proiect.
Doamna Sibișan Andra Genoveva, secretar general al municipiului Adjud, în calitate de formator al proiectului a susținut prezentări pe temele cuprinse în agenda program a sesiunii de formare și a creat un mediu potrivit discuțiilor pe temele proiectului, generate de noțiunile prezentate dar și de experiența profesională a participanților.
În prima zi a sesiunii domnul Moraru Adrian, expert pe etică și transparență, membru al echipei de proiect AMR a prezentat aspecte vizând conceptele de etică, morală și integritate, S-au dezbătut spețe pe dileme etice în scopul identificării unor solutii optime pentru a crește responsabilitatea funcționarilor implicați în procesul decizional și a gradului de aplicare a prevederilor legale raportat la valorile morale individuale.
Doamna Sibișan a prezentat principiile bunei guvernări, și a subliniat importanța responsabilității și a comportamentului etic într-o instituție a administrației publice.
Urmare participării doamnei Sibișan la prima vizită de studiu din Norvegia, organizată pentru AMR în perioada 13-17 martie 2022, au fost prezentate informații și experiențe ale Primăriei Hamar și Asociației Autorităților Locale și Regionale din Norvegia, KS Norway – partener al proiectului. S-au regăsit informații despre: sursele de venituri ale bugetului local, verificarea cheltuirii banilor publici și transparentizarea cheltuirii acestora.
În cadrul instruirii au fost prezentate noțiuni legate de conflicte de interese și incompatibilități ale aleșilor locali și funcționarilor publici, precum și cadrul legal de reglementare.
Cursanții vor elabora un plan de acțiune pentru fiecare municipiu care va cuprinde activități stabilite pe baza unor nevoi existente la nivel local în vederea implementării până la sfârșitul proiectului. Activitățile planificate vor avea drept scop diseminarea la nivelul primăriei și al Consiliului Local a cunoștințelor acumulate și îmbunătățirea situației existente în municipiile prezente la sesiune.