Skip to content

Conferința de prezentare a proiectului „Consolidarea cooperării dintre Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și structurile asociative ale autorităților administrației publice locale”

           Astăzi, 17 mai 2022, a avut loc, la București. conferința de prezentare a proiectului Consolidarea cooperării dintre Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și structurile asociative ale autorităților administrației publice locale” cod SIPOCA 750. Acest proiect este desășurat de Ministerul Dezvolării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) în parteneriat cu cele 4 structuri associative ale autorităților administrației publice locale: Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România (UNCJR), Asociația Municipiilor din România (AMR), Asociația Orașelor din România (AOR) și Asociația Comunelor din România (ACoR).

            Întâlnirea a debutat cu cuvântul de deschidere al domnului Dorin CIOMAG, managerul de proiect, acesta fiind precedat de alocuțiunile reprezentanților structurilor asociative. Domnul Constantin Mitache, Director General AMR, a luat cuvântul și a punctat rolul esențial al structurilor asociative în procesul de cooperare cu puterea centrală. În acest cadru, au fost prezentate obiectivele generale și specifice ale proiectului, calendarul activităților, echipele de proiect, precum și stadiul de implementare al proiectului de către parteneri. De asemenea, întâlnirea a vizat și o sesiune interactivă în cadrul căreia au existat intervenții/puncte de vedere ale membrilor (primari, președinți consilii județene) structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale, însoțite de concluzii și propuneri de îmbunătățire.

Activitățile specifice ale proiectului sunt:

–       Dezvoltarea și operaționalizarea instrumentului IT&C de comunicare și consultare cu structurile asociative ale administrației publice locale (Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România (UNCJR), Asociația Municipiilor din România (AMR), Asociația Orașelor din România (AOR) și Asociația Comunelor din România (ACoR),

–       Dezvoltarea și operaționalizarea instrumentelor IT&C de comunicare și consultare la nivelul fiecărei structuri asociative a administrației publice locale,

–       Elaborarea unui proiect/proiecte de modificare/completare/îmbunătățire a cadrului normativ incident colaborării și comunicării între MDLPA și structurile asociative.

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European (FSE), se încadrează în Axa prioritară 1: „Administrație publică și sistem judiciar eficiente” a Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020 și are ca scop consolidarea capacităţii administrative a autorităţilor administraţei publice centrale şi locale în vederea optimizării procesului de consultare/decizional.