Skip to content

Municipiul Miercurea Ciuc – gazda unei Sesiuni de formare organizate prin Proiectul E-TIC

 

În perioada 16 – 19 mai 2022 are loc în municipiul Miercurea Ciuc cea de-a 30-a sesiune de formare organizată de AMR în cadrul proiectului „Îmbunătățirea accesului și a calității serviciilor pentru cetățeni – o administrație publică transparentă și responsabilă”, proiect finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021.
Pe parcursul sesiunii, funcționari publici și consilieri de etică din municipiul gazdă și din municipiile Gheorgheni, Odorheiu Secuiesc și Toplița din județul Harghita sunt instruiți în 4 domenii vizate de proiect, și anume: transparență decizională, etică organizațională, incompatibilități și conflicte de interese.
În deschiderea sesiunii de formare doamna Sibișan Andra Genoveva, secretar general al municipiului Adjud, formator în cadrul proiectului a susținut prezentări pe temele cuprinse în agenda sesiunii de formare și a încurajat desfășurarea unor discuții pe temele proiectului, atât prin noțiunile prezentate, cât și prin exemple desprinse din experiența profesională a celor prezenți.
În prima zi a sesiunii domnul Moraru Adrian, expert pe etică și transparență, membru al echipei de proiect AMR a prezentat aspecte caracteristice conceptelor de etică, morală și integritate, Cursanții au dezbătut spețe pe dileme etice și au avut în vedere identificarea unor solutii optime pentru a îmbunătăți nivelul de responsabilitate al funcționarilor implicați în procesul decizional și gradul de aplicare al prevederilor legale raportat la valorile morale individuale.
Doamna Sibișan a prezentat principiile bunei guvernări și a subliniat rolul consilierului etic și importanța comportamentului etic într-o instituție a administrației publice. De asemenea, au fost prezentate noțiuni legate de conflicte de interese și incompatibilități ale aleșilor locali și funcționarilor publici, precum și cadrul legal de reglementare.
Prin proiect Asociația Municipiilor din România și Asociația Comunelor din România au organizat vizite de studiu în Norvegia în scopul întăririi relațiilor bilaterale și a schimbului de informații și experiențe din domeniul administrației. Vizitele s-au organizat și desfășurat cu sprijinul Asociației Autorităților Locale și Regionale din Norvegia, KS Norway – partener al proiectului. Astfel, doamna Sibișan a participat în perioada 13-17 martie 2022 la prima vizită de studiu din Norvegia, organizată pentru AMR. În cadrul sesiunii de formare au fost prezentate informații despre sursele de venituri ale bugetului local, verificarea cheltuirii banilor publici și transparentizarea cheltuirii acestora, exemplificate de către reprezentanți ai Primăriei Hamar și KS Norway.
Într-un cadru optim creat pentru discuții interactive reprezentanții celor 4 municipii au avut în vedere să identifice soluții potrivite unor situații întâlnite în practică cu care s-au confruntat pe parcursul activității desfășurate.
În ultima parte a sesiunii cursanții vor elabora pentru fiecare municipiu câte un plan de acțiune care va cuprinde activități stabilite pe baza unor nevoi existente la nivel local în vederea implementării până la sfârșitul proiectului. Activitățile planificate vor avea drept scop diseminarea la nivelul primăriei și al Consiliului Local a cunoștințelor acumulate și îmbunătățirea situației existente în municipiile participante la sesiune.