Skip to content

Întâlnire de lucru între reprezentanții Comitetului Director al AMR, Ministerul Finanțelor, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și repezentanți ai Direcției Generale Administrație Publică

Astăzi, 23 mai 2022, la sediul Asociației Municipiilor din România, a avut loc ședința de lucru a membrilor Comitetului Director al AMR cu Ministrul finanțelor, dl. Adrian CÂCIU, Ministrul investițiilor și proiectelor europene, dl. Marcel BOLOȘ și Directorul General al Direcției Generale Administrație Publică, dl. Dan Iustin MARINESCU.

=========================

Agenda întâlnirii a vizat următoarele subiecte de discuții:

I. Ministerul Finanțelor

–           Regimul juridic al imobilelor naționalizate rămase în proprietatea statului și aflate în administrarea Consiliilor Locale. Analiză;

–           Limitele anuale pentru finanțările rambursabile care pot fi contractate de unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale;

–           Finanțarea transportului local al elevilor. Metodologia de stabilire a criteriilor și a modalității de restituire de la bugetul de stat a cheltuielile aferente gratuității acordate elevilor din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat pentru transportul local rutier și naval finanțate din bugetele locale, conform art. 56 din Legea nr. 317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022;

–           Finanțarea serviciilor publice locale de evidență a persoanelor;

–           Stadiul actual al Codului finanțelor publice locale

–––––––––

II. Ministerul Investițiil și Proiectelor Europene

–           Stadiul desfășurării activităților incluse în componentele PNRR: Componenta C1 – Managementul Apei, Componenta C3 – Managementul Deșeurilor, Componenta C5 – Valul Renovării, Componenta C6 – Energie, Componenta C10 – Fondul Local, Componenta C15 –Educație;

–           Stadiul actual privind: Aprobarea Acordului de Parteneriat pentru perioada 2021 – 2027, aprobarea Programelor Operaționale pentru perioada 2021 – 2027, desemnarea ADR-urilor ca AM-uri pentru POR 2021-2027.

–––––––––                                                                                                                                 

III. Programul termoficare” – Programul multianual de finanțare a investițiilor pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea și extinderea sau înființarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităților;

––––––––––                                                                                                                                             

IV. Liberul acces la informațiile de interes public. Dificultăți practice în aplicarea prevederilor Legii nr. 544/2001;

––––––––––

V. Informare stadiu actual:

–           Codul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor;

–           Codul de procedură administrativă;

–           Modificarea OG nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România. Organizațiile de management al destinației.

––––––––––-

VI. Metodologia de organizare şi funcţionare a creşelor, aprobată prin HG nr.566/2022.

=================                                                                                                                                           

Din partea AMR au participat:

 1. Emil BOC, președinte AMR, Primarul municipiului Cluj-Napoca;
 2. Constantin TOMA, Președinte Executiv AMR, Primarul municipiului Buzău;
 3. Ion LUNGU, Prim-vicepreședinte AMR, Primarul municipiului Suceava;
 4. Ionuț-Florin PUCHEANU, Prim-vicepreședinte AMR, Primarul municipiului Galaţi;
 5. Florin-Tiberiu IACOB-RIDZI, Vicepreședinte AMR, Primarul municipiului Petroșani;
 6. Ciprian CIUCU, Primarul Sectorului 6 București;
 7. Dan BOBOUȚANU, Primarul municipiului Hunedoara;
 8. Vasile PAVĂL, Primarul municipiului Vaslui;
 9. Daniel Cristian STAN, Primarul municipiului Târgoviște;
 10. Nicolae-Florin OANCEA, Primarul municipiului Deva;
 11. Árpád – András ANTAL, Primarul municipiului Sfântu Gheorghe;
 12. Gábor KERESKÉNYI, Primarul municipiului Satu Mare;
 13. Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU, Primarul municipiului Bacău;
 14. Astrid-Cora FODOR, Primarul municipiului Sibiu;
 15. Mircia GUTĂU, Primarul municipiului Râmnicu Vâlcea;
 16. Ștefan ILIE, Primarul municipiului Tulcea;
 17. Constantin Mitache, Directorul General al AMR;
 18. Aurel Simionescu, Expert AMR.