Skip to content

Sesiune de formare a Proiectului E-TIC în municipiul Deva

În perioada 6 – 9 iunie 2022 are loc în municipiul Deva cea de-a 31-a sesiune de formare organizată de AMR în cadrul proiectului „Îmbunătățirea accesului și a calității serviciilor pentru cetățeni – o administrație publică transparentă și responsabilă”, proiect finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021.

La eveniment s-au înscris funcționari publici și aleși locali din municipiul gazdă și din municipiile Hunedoara, Brad, Petroşani, Vulcan, Orăştie şi Lupeni. Subiectele aflate pe agenda evenimentului au prezentat interes pentru reprezentanții municipiilor regăsindu-se informații circumscrise celor 4 domenii ale proiectului: etică, transparență, conflicte de interese și incompatibilități.  În prima zi a sesiunii domnul Moraru Adrian, expert pe etică și transparență, membru al echipei de proiect AMR a prezentat noțiuni de bază în legătură cu conceptele de etică, morală și integritate. Cursanții au avut posibilitatea de a dezbate spețe pe dileme etice și au încercat să identifice solutii potrivite pentru a îmbunătăți nivelul de responsabilitate al funcționarilor implicați în procesul decizional, dar și pentru a aplica prevederile legale raportat la valorile morale individuale.

În deschiderea sesiunii de formare doamna Stepanescu Lilioara Constanța, secretar general al municipiului Arad, în calitate de formator instruit în cadrul proiectului E-TIC a prezentat noțiuni generale pe temele abordate de proiect susţinute prin aspecte teoretice și practice, prin exemple, exerciții și studii de caz. Doamna Stepanescu a prezentat cele 12 principii ale bunei guvernări, elemente de transparență decizională și instituțională, valori personale și profesionale caracteristice persoanelor care lucrează în administrația publică în contextul unui comportament etic. Dna Stepanescu a prezentat prevederi legislative ale Codului Administrativ, noțiuni de etică și informații despre elaborarea procedurilor de sistem și a procedurilor operaționale. S-au pus în discuție elemente și bune practici privind managementul financiar solid, bugetarea participativă, declararea cadourilor și averilor, pantouflage, funcțiile sensibile, alte subiecte înscrise pe agenda program a sesiunii de formare.

Au fost prezentate cursanţilor Manualul alesului local, Ghidul E-TIC şi Broşura „FII ETIC! ACȚIONEAZĂ ETIC!” – elaborate în cadrul proiectului şi s-au făcut recomandări pentru utilizarea informațiilor, studiilor şi procedurilor postate pe Centrul de Informare E-TIC, gândit și implementat în sprijinul autorităților publice locale (http://centru.e-tic.ro). În ultima parte a sesiunii reprezentanții celor 7 municipii vor lucra pe echipe şi vor elabora pentru fiecare municipiu câte un plan de acțiune care va cuprinde anumite activități specifice tematicii proiectului stabilite pe baza situaţiei existente la nivel local în vederea implementării acestora într-un termen stabilit de comun acord. Activitățile planificate au drept scop diseminarea la nivelul primăriei și/sau al Consiliului Local a cunoștințelor acumulate și îmbunătățirea situației existente în municipiile participante la sesiune.