Skip to content

Participarea reprezentanților AMR la prima ședință pe tema Codului Finanțelor Publice Locale – varianta actualizată

Astăzi, 9 iunie 2022, la sediul MDLPA s-a desfășurat prima întalnire care a avut ca temă Codul Finanțelor Publice Locale în noua sa variantă legislativă.

În cadrul ședinței, au fost prezentat principalele modificări intervenite în varianta elaborata în anul 2018. De asemenea, au fost purtate o serie de discuții care au vizat:

  • propunerea legată de repartiția impozitului pe venit în Zonele Metropolitane, în funcție de domiciliu;
  • numărul mare de scutiri de taxe și impozite prevăzute în Cod;
  • condițiile necesare pentru ca acesta să poată fi un document pus în dezbatere (studiu de impact,corelarea cu celelalte acte normative existente etc.)

S-a stabilit ca în data de 24 iunie a.c,  membri grupului de lucru să transmită observațiile efectuate și apoi să se organizeze o nouă întalnire de lucru în care aceste observații sa fie armonizate și stabilite anumite concluzii.

Au participat:reprezentanți ai Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Ministerului Finanțelor, Consiliului Legislativ, actori din mediul academic,  precum și reprezentanți ai celor patru structuri asociative.

Din partea AMR au participat dl. Constantin Mitache, Director General al AMR și dl. Aurel Simionescu, Expert AMR.