Skip to content

Participarea Asociației Municipiilor din România (AMR) la conferința SMART COMMUNITIES – SMART ADMINISTRATION

În data de 9 iunie 2022, AMR a participat, în calitate de partener, la conferința SMART COMMUNITIES – SMART ADMINISTRATION, organizată în București, de Concord Commnication, pe 7 domenii de interes (paneluri) privind administrația publică centrală și administrația publică locală.

„Smart Communities” face parte dintr-o serie de dezbateri pe tema orașelor inteligente, care își propune să adopte, cât mai curând posibil, tehnologii avansate în comunități, în beneficiul cetățenilor din administrație și al mediului de afaceri. Evenimentul continuă Dezbaterile Smart City, inițiate și moderate de antreprenorul Marius Bostan, expert în dezvoltare locală, fost ministru al Comunicațiilor și Societății Informaționale. Sesiunea aduce în prim-plan programele de finanțare europeană, precum și modul în care sunt pregătite toate părțile implicate: administrația publică, consultanții și furnizorii de soluții, care pot ajuta la dezvoltarea proiectelor pe baze concrete.Evenimentul se bazează pe expunere și dezbatere și pune în legătură reprezentanții sectorului public cu experți în elaborarea și implementarea proiectelor, dar și cu furnizorii de soluții, servicii și echipamente necesare pentru realizarea acestora.

În cadrul evenimentului s-au abordat teme precum:
1) Situația prezentă, provocările existente. O privire de ansamblu asupra stadiului în care se afla comunitățile locale, problemele lor și ce urmează pentru următorii 5 ani;
2) Trialoguri – finanțarea prin PNRR și alte programe europene;
3) Smart Mobility: Timpul nostru – viața noastră:
a. Mobilitate durabilă în Orașele Fericite – exemple de buna practică;
b. Planuri de Mobilitate;
c. Execuție de proiecte
4) Soluții pentru transformare digitală. Prezentări și discutii cu participanții;
5) Trialoguri despre digitalizare;
6) Smart Utilities – Dialoguri. Soluții;
7) Smart Environment – Dialoguri. Soluții;
8) Smart Health – Dialoguri. Soluții;
9) Smart Education – Dialoguri. Soluții;
10) Smart Safety & Cyber Security- Dialoguri. Soluții;
11) Smart Business.

Trialoguri – finanțarea prin PNRR și alte programe europene
Dna. Csilla Hegedüs, Secretar de Stat, Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, a punctat unele dintre cele mai importante investiții finanțate prin PNRR precum: construirea de locuințe Nzeb plus și transformarea transportului local. De asemenea, aceasta a subliniat faptul că până la sfârșitul lunii septembrie vor fi încheiate negocierile pe POR, iar în ceea ce privește Planul Național de Redresare și Rezilință (PNRR), ghidurile vor fi în continuare puse în trasparență publică, urmând ulterior procesul de consultare, modificare, pregătirea documnetației și depunerea dosarelor de finațare.

Ioan POPA, Primarul Municipiului Reșița, a propus o evaluare la nivel național  – mununicipii/orașe/comune – privind evidența autorităților locale în ceea ce privește rezultatele demnitarilor în materie de accesare a fondurilor europene, deci de consumare a resurselor financiare europene puse la dispoziție.

Smart Mobility: Timpul nostru – viața noastră
Cristian Octavian MATEI, Primarul Municipiului Turda, a împărtășit bunele practici privind dezvoltarea mobilității urbane de la nivelul municipalității, punctând caracterul sustenabil al orașului, recunoscut printre cele 4 orașe europene stustenabile, grație parteneriatului  româno-elvețian, instituit prin inițiativa Energiestadt (Orașul energiei). Totodată, primarul municipiului Turda a făcut precizări referitoare la caracterul necesar al zonelor metropolitane, mai ale din perspectiva transportului public prin cabluri.

Primăria Oradea a fost reprezentată de Marius Moș, Director executiv, Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională, Primaria Municipiului Oradea care a prezentat proiectele realizate și pe cele în curs de realizare ale municipalității, punctând caracterul de oraș inteligent,  în continuă transformare și regenrare urbană a acestuia.

Trialoguri despre digitalizare
Iulian Popescu, Secretar de Stat, Ministerul Cercetării Inovației și Dezvoltării, a vorbit despre Hub-ul de servicii, realizat în parteneriat cu Ministerul Afacerilor Interne (MAI) în ceea ce privește interoperabilitatea sistemelor, pe lângă cloud-ul guvernamental. Acesta a făcut trimiteri și la proiectul Romed, menit să asigure conexiunea la internet și în zonele greu accesibile. Brandul de țară a fost un alt aspect trecut în revistă, privit din prisma testării mașinilor econome pe drumurile publice naționale. Actualizarea ghidului de smart city și includerea bunelor practici locale deja identificate si care sunt implementate cu succes, reprezintă, de asemenea, ținte ale Ministerului Cercetării Inovației și Dezvoltării, alături de necesitatea dezvoltării de comptenețe TIC (educație digitală).

Dragoș Vlad, Președinte Autoritatea pentru Digitalizarea României, a menționat că s-a încheiat perioada de finanțare 2014-2020, urmând să fie aprobat proiectul de lege al Interoperabilitatii – cloud regional destinat autorităților publice locale pentru a realiza destandardizarea și debirocratizarea acestora. Platforma de Identicare electronică – utilizată printr-un singur cont pentru a facilita accesul la toate serviciile publice guvernametale – reprezintă un alt proiect al ADR în proces de implementare.

Andrei Carabelea, Primarul Municipiului Piatra Neamț, a specificat că punerea în slujba cetățenilor a serviciilor de digitalizare, a reprezentat o zonă de interes de la începutul exercitării mandatului de demniniar, fiind în permanență interconectat cu noutățile din zona de digitalizare și  cu oportunitățile europene de finanțare nerambursabilă.

Smart Utilities – Dialoguri. Soluții
George – Sergiu Niculescu, Secretar de Stat, Ministerul Energiei,  a precizat că răspândirea fenomenului de mobilitate electrică trebuie realizată și în concentrările urbane de dimensiuni mici. Acesta a menționat că măsurile de eficiență energetică, de a produce siguri energia electrică pe care o consumăm, este o altă țintă în ceea ce privește dimensiunea energetică  la nivel național.

Claudiu Buciu, Primarul Municipiului Lugoj, a evidențiat nevoia de independență financiară energetică de la nivelul municipalității din care afce parte, dar și de la nivel național.

Smart Environment – Dialoguri. Soluții
Allen Coliban, Primarul Municipiului Brașov, a expus unele dintre cele mai prolifice rezultate ale municipalității, printre care proiectul Petrică, Ecoinsula, Spitalul Regional Brasov – bazat pe parteneriatul public – privat, dezvoltarea unui concept de medical-city, platforma investbrasov.org și altele. Calitatea monitorizării aerului este o prioritate pentru primarul Brașovului din prisma mediului înconjurător, pentru a avea o dimensiune întregită de oraș inteligent, din toate perspectivele vieții urbane.

Au participat:

I. Din partea AMR:
• Ioan Popa, Primarul Municipiului Resița;
• Cristian Matei, Primarul Municipiului Turda;
• Marius Moș, Director executiv, Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională, Primaria Municipiului Oradea;
• Andrei Carabelea, Primarul Municipiului Piatra Neamț;
• Claudiu Buciu, Primarul Municipiului Lugoj;
• Allen Coliban, Primarul Municipiului Brașov;
• Ovidiu Milici, Consilier Primăria Municipiului Suceava;
• Constantin Mitache, Director general Asociația Municipiilor din România;
• Stan Gabriela Raluca, Expert comunicare AMR.

II. Reprezentanți ministeriali:
• Iulian Popescu, Secretar de Stat, Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării
• Csilla Hegedüs, Secretar de Stat, Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene
• Dragos Vlad, Președinte Autoritatea pentru Digitalizarea României
• George – Sergiu Niculescu, Secretar de Stat, Ministerul Energiei

III. Companii private