Skip to content

Sesiune de formare prin Proiectul E-TIC găzduită de municipiul Timişoara

În perioada 20 – 23 iunie 2022 are loc în municipiul Timişoara cea de-a 32-a sesiune de formare organizată de AMR în cadrul proiectului „Îmbunătățirea accesului și a calității serviciilor pentru cetățeni – o administrație publică transparentă și responsabilă”, proiect finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021.

Participă la eveniment 20 de funcționari publici și aleși locali din municipiile care fac parte din judeţul
Timiş: Timişoara şi Lugoj. Reprezentanții celor două municipii participante au aflat informaţii de interes,
circumscrise celor patru domenii abordate de prezentul proiect: etică, transparență, conflicte de
interese și incompatibilități.

Sesiunea de formare a fost deschisă de domnul Dominic FRITZ, primarul municipiului Timișoara care a exprimat aprecierea față de proiect și dorința ca aceste activități să fie continuate în viitor prin proiecte cu fonduri nerambursabile care să aducă un plus de cunostinte atât pentru functionarii publici, cât și pentru aleșii locali. Etica trebuie să fie la îndemâna fiecărui consilier, respectiv funcționar public. După finalizarea cursului, domnul primar îi așteaptă pe participanții la curs la dânsul în cabinet pentru a discuta pe marginea celor învățate.
Domnul Moraru Adrian, în calitatea sa de expert pe etică și transparență şi membru al echipei de proiect AMR a prezentat noțiuni şi sinteze pe teme de etică, morală și integritate. Participanţii la sesiune au avut posibilitatea de a discuta anumite spețe pe dileme etice. De asemenea, cursanţii au încercat să identifice soluţii în sensul îmbunătățirii nivelului de responsabilitate al funcționarilor publici implicați în procesul decizional, dar și pentru aplicarea prevederile legale în raport cu valorile morale individuale ale acestora.

Doamna Stepanescu Lilioara Constanța, secretar general al municipiului Arad, formator instruit în cadrul proiectului E-TIC a prezentat noțiuni generale în legătură cu tematica abordată de proiect susţinând prelegerea prin aspecte teoretice și practice, prin exerciții și studii de caz, identificate la nivel de municipiu. Doamna Stepanescu a adus în atenția cursanților cele 12 principii ale bunei guvernări, noţiuni de transparență decizională și instituțională, valori personale și profesionale caracteristice persoanelor care lucrează în administrația publică, privite prin prisma necesităţii de a avea un comportament etic la locul de muncă şi în societate.
Doamna formator a prezentat prevederi legislative ale Codului Administrativ și informații despre elaborarea procedurilor de sistem și a procedurilor operaționale. Pe parcursul sesiunii s-au purtat discuţii despre managementul financiar solid, bugetarea participativă, declararea cadourilor și averilor, pantouflage, funcțiile sensibile, precum şi alte subiecte înscrise pe agenda-program a sesiunii de formare.

Au fost puse la dispoziţia cursanţilor Manualul alesului local, Ghidul E-TIC şi Broşura „FII ETIC! ACȚIONEAZĂ ETIC!”, elaborate prin activităţile proiectului. A fost prezentat Centrul de Informare E-TIC, gândit și implementat în sprijinul autorităților publice locale cu recomandarea expresă de a se utiliza informațiile, studiile şi procedurile postate de partenerii şi experţii proiectului (http://centru.e-tic.ro).
În partea de final a sesiunii reprezentanții celor 2 municipii vor elabora câte un plan de acțiune care va cuprinde activități specifice tematicii proiectului, stabilite pe baza situaţiei existente la nivel local pentru a fi implementate până la încheierea proiectului. Activitățile planificate vizează diseminarea la nivelul primăriei și/sau al Consiliului Local a cunoștințelor acumulate și îmbunătățirea situației existente în municipiile participante la sesiune.