Skip to content

O nouă sesiune de formare a Proiectului E-TIC în municipiul Reșița

În perioada 4 – 7 iulie 2022 are loc în municipiul Reșița cea de-a 33-a sesiune de formare organizată de AMR în cadrul proiectului „Îmbunătățirea accesului și a calității serviciilor pentru cetățeni – o administrație publică transparentă și responsabilă”, proiect finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021.
Au fost invitați atât funcționari publici, cât și aleși locali din municipiul gazdă și din municipiul Caransebeș dar și din municipiile invitate Timișoara și Arad, din Regiunea de Dezvoltare Vest. Pe agenda evenimentului s-au aflat subiecte circumscrise celor 4 domenii ale proiectului: etică, transparență, conflicte de interese și incompatibilități, reprezentând teme de interes pentru participanţii din partea municipiilor prezente. Cursanții au avut posibilitatea de a dezbate temele proiectului și de a identifica solutii în sensul îmbunătățirii nivelului de responsabilitate al funcționarilor implicați în procesul decizional și pentru a aplica prevederile legale raportat la valorile morale individuale.
 
Sesiunea de formare a fost deschisă de doamna Stepanescu Lilioara Constanţa, secretar general al municipiului Arad, în calitate de formator instruit în cadrul proiectului E-TIC. Doamna formator a prezentat aspecte teoretice și practice legate de temele abordate de proiect și susţinute prin exemple, exerciții și studii de caz. Câteva dintre subiectele susţinute se referă la cele 12 principii ale bunei guvernări, noțiuni de transparență decizională și instituțională, exemple de valori personale și profesionale caracteristice persoanelor care lucrează într-o instituție publică prin prisma unui comportament etic la nivel profesional și personal.
Dna Stepanescu a prezentat noțiuni de etică și informații despre elaborarea procedurilor de sistem și a procedurilor operaționale și prevederi legislative ale Codului Administrativ. Alte subiecte puse în discuție sunt managementul financiar solid, bugetarea participativă, funcțiile sensibile, declararea cadourilor și averilor, pantouflage, conflicte de interese.
 
Pe parcursul sesiunii au fost recomandate cursanților Manualul alesului local, Ghidul E-TIC şi Broşura „FII ETIC! ACȚIONEAZĂ ETIC!” – elaborate în cadrul proiectului. De asemenea, cursanții au fost încurajați să utilizeze informațiile, studiile şi procedurile postate pe Centrul de Informare E-TIC, realizat și pus în practică în sprijinul autorităților publice locale (http://centru.e-tic.ro).La finalul sesiunii reprezentanții celor 4 municipii vor lucra pe echipe şi vor elabora pentru fiecare municipiu câte un plan de acțiune care va cuprinde activități specifice tematicii proiectului stabilite în funcție de nevoile instituției în vederea implementării acestora până la terminarea proiectului. Activitățile planificate au drept scop diseminarea la nivelul primăriei și/sau al Consiliului Local a cunoștințelor dobândite și îmbunătățirea situației existente în municipiile participante la această sesiune.