Skip to content

Întâlnire în cadrul programului „Promotorii Voluntariatului în România”

Astăzi, 21 iulie 2022, Asociația Municipiilor din România a participat la una dintre înâlnirile din cadrul Programului Promotorii Voluntariatului în România – 2022. Întâlnirea a fost organizată de Secretariatul General al Guvernului în format de videoconferință.

Discuțiile au vizat:
– Dezvoltarea unei rețele de voluntari prin care să se implementeze proiecte și inițiative la nivelul administrațiilor publice locale;
– Adaptarea zonei de voluntariat și acordarea unui buget special (alternative de finanțare);
– Determinarea modalităților prin care se poate promova voluntariatul, aplicând exemple de bune practici deja implementate;
– Susținerea financiară de la nivel central a organizațiilor care se ocupa de voluntari.

Proiectul are drept obiectiv principal sprijinirea dezvoltării capacității operaționale a organizațiilor neguvernamentale, prin stimularea parteneriatului dintre administrația publică locală și organizațiile neguvernamentale din domeniul voluntariatului pentru încurajarea activităților și demersurilor realizate de către acestea la nivel central și local, în beneficiul comunităților locale.