Skip to content

Întâlnire regională in cadrul Proiectului „Consolidarea cooperării dintre Ministerul Dezvoltarii, Lucrărilor Publice și Administrației și structurile asociative ale autorităților administrației publice locale”

În perioada 19-21 iulie 2022 Asociația Municipiilor din România a organizat la Predeal prima întâlnire regională din cadrul proiectului „Consolidarea cooperării dintre Ministerul Dezvoltarii, Lucrărilor Publice și Administrației și structurile asociative ale autorităților administrației publice locale”, Cod MySMIS 130587, Cod SIPOCA 750. Obiectivul specific al proiectului este dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică, ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri, în concordanță cu Stategia pentru Consolidarea Administrației Publice (SCAP).

Agenda evenimentului a vizat :
1. analizarea procesului de consultare și de comunicare între AMR și municipiile membre;
2. identificarea problemelor și modul de soluționare al acestora in vederea optimizarii procesului de consultare/decizional;
3. definirea instrumentului de comunicare IT&C;
4. atelier de lucru privind modul de consultare și comunicare in elaborarea Codului Finanțelor Publice Locale.

În cadrul întâlnirii regionale, experții au prezentat proiectul cadru și au moderat dezbateri în legatură cu modul în care se va constitui și va funcționa platforma on-line prevăzută prin proiect.

Au fost preluate spre analiza o serie de propuneri din partea participanților care au vizat îmbunătățiri ale comunicării în interiorul AMR și între structurile asociative și MDLPA privind consultarea necesară pentru obținerea celor mai bune reglementări care vizează activitatea APL.

In contextul acestui eveniment a avut loc un atelier de lucru care a abordat modul de consultare și comunicare privind elaborarea Codului Finanțelor Publice Locale, cu accent pe consultarea interinstituțională. Acest demers s-a desfășurat cu prezența reprezentanților Ministerului Finanțelor, Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, precum și a specialiștilor din cadrul direcțiilor de taxe și impozite locale din municipii, purtându-se discuții si în legătură cu prevederile referitoare la taxele și impozitele locale cuprinse în Ordonanța nr. 16 din 15 iulie 2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, care au vizat :
-criteriile de evaluare si zonarea din cadrul grilelor notarilor ;
-apariția unor cheltuieli suplimentare certe pentru bugetele locale;
-dublarea muncii prestate în direcțiile/serviciile de taxe și impozite locale,
-imposibilitatea respectarii termenului de 60 de zile prevăzut la punctul 117 din ordonanță;
– existenta in forma actuală a OG nr. 16/2022 a unor inadvertențe și erori.

Urmare discuțiilor din cadrul atelierului de lucru, s-a convenit transmiterea către Primul Ministru si Ministrul de Finanțe a unei Note cu principalele probleme ce pot interveni in aplicarea OG nr. 16/2022.

La atelierul de lucru au participat:
– Emilia IORDACHE, Director General Adjunct, Direcția Generala de legislație fiscală și reglementări vamale și contabile din cadrul Ministerului Finanțelor;
– Carmen IACOB, Consilier evaluare – examinare, Direcția Administrație Publică din cadrul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației;
– Constantin MITACHE, Director General AMR;
– Valeria Mateescu, Director Economic AMR;
– Luiza Dinu, Director Juridic AMR;
– Aurel Simionescu, Expert AMR.