Skip to content

Municipiul Alba Iulia găzduiește o sesiune de formare a Proiectului E-TIC

În perioada 20 – 23 iulie 2022 se află în desfășurare în municipiul Alba Iulia cea de-a treizeci și patra sesiune de formare organizată de AMR în cadrul proiectului „Îmbunătățirea accesului și a calității serviciilor pentru cetățeni – o administrație publică transparentă și responsabilă”, finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene.

Pe parcursul sesiunii de formare participanții din partea municipiilor Alba Iulia, Blaj și Sebeș reprezentând aleși locali și funcționari publici sunt instruiți în cele 4 domenii vizate de proiect: transparență decizională, etică organizațională, incompatibilități și conflicte de interese.

Sesiunea de formare a fost deschisă de domnul Filimon Marius, viceprimarul municipiului Alba Iulia care participă la întregul program al sesiunii și care a exprimat aprecierea față de proiect și dorința ca aceste activități să fie continuate pentru a aduce un plus de cunostinte atât pentru functionarii publici, cât și pentru aleșii locali.
În prima zi a sesiunii domnul Moraru Adrian, expert pe etică și transparență, membru al echipei de proiect AMR a prezentat noțiuni de bază în legătură cu conceptele de etică, morală și integritate. Cursanții au avut posibilitatea de a dezbate spețe pe dileme etice și au încercat să identifice solutii potrivite pentru a îmbunătăți nivelul de responsabilitate al funcționarilor implicați în procesul decizional, dar și pentru a aplica prevederile legale raportat la valorile morale individuale.

Domnul Dobre Nelu, consilier de etică în cadrul Primăriei Municipiului Călărași, în calitate de formator al sesiunii a prezentat noțiuni, concepte teoretice, metode și instrumente de lucru în domeniu, importanța integrității individuale și instituționale, dar și exerciții practice și studii de caz. Informațiile înscrise în agenda program a evenimentului sunt menite să ofere cursanților oportunitatea de a transforma informațiile acumulate în noi cunoștințe, abilități și competențe.
S-au purtat discuții pe subiecte legate de principiile bunei guvernări la nivel local, integritate și conflict de interese, acte normative specifice administrației publice, elemente privind transparența decizională, situații de conflict de interese și incompatibilități. Pe agenda program s-a aflat codul de conduită, comportamentul etic, instrumente și metode de prevenire la nivel instituțional în vederea obținerii unei integrități instituționale și individuale.
Reprezentanții celor trei municipii au contribuit în mod activ la activitățile desfășurate și au prezentat exemple și bune practici din experiența lor profesională la nivelul administrației publice locale.
Totodată, urmare participării la prima vizită de studiu din Norvegia în perioada 13-17 martie 2022, domnul formator a adus în discuție informații și experiențe prezentate de Primăria Hamar și Asociația Autorităților Locale și Regionale din Norvegia, KS Norway – partener al proiectului. S-a vorbit despre sursele de venituri ale bugetului local, controlul intern, verificarea cheltuirii banilor publici, transparentizarea cheltuirii acestora și proceduri interne privind auditarea.
Au fost prezentate cursanţilor Manualul alesului local, Ghidul E-TIC şi Broşura „FII ETIC! ACȚIONEAZĂ ETIC!” – elaborate în cadrul proiectului şi s-au făcut recomandări pentru utilizarea informațiilor, studiilor şi procedurilor postate pe Centrul de Informare E-TIC, gândit și implementat în sprijinul autorităților publice locale (http://centru.e-tic.ro).

În partea finală a sesiunii de formare cursanții din fiecare municipiu vor elabora un plan de acțiune la nivel local, cuprinzând activități specifice care se pot aplica în vederea diseminării cunoștințelor acumulate și a îmbunătățirii situației existente la nivelul municipiilor prezente.