Skip to content

Întâlnire de lucru privind domeniul funcționării serviciului de apă-canal

În data de 26 iulie 2022, în prezența domnlui prim-ministru Nicolae Ciucă, s-a desfășurat, la sediul Guvernului României, prima întalnire a grupului de lucru interministerial constituit în vederea abordării integrate a finanțărilor pentru sectorul de apă canal.

Discuțiile au urmărit crearea unui sistem funcțional integrat de comunicare si corelare strategică, în domeniul funcționării serviciului de apă-canal, având în vedere posibilitatea ca România să intre în procedura de infringement, în condițiile în care există posibilitatea finanțării sistemului cu cca 8,9 miliarde euro din fonduri europene și de la nivel național.

In cuvântul său, Peședintele Executiv AMR, dl. Constantin Toma, a evidențiat o serie de observații și propuneri în legatură cu diminuarea costurilor legate de epurarea apelor uzate și folosirea acestora în sistemul de irigații. De asemenea, acesta a subliniat necesitatea armonizării prețului serviciului de apă-canal cu realitățile economice, astfel încât să se asigure atât funcționarea curentă, cât și dezvoltarea și modernizarea acestuia.

La finalul întâlnirii, s-a stabilit ca în termen de o saptamană, MDLPA,care asigură secretariatul grupului de lucru, să prezinte o machetă prin care să se evidențieze situația pe județe a stării actuale și a proiectelor de investiții în domeniu aflate în diferite faze. În funcție de aceasta, grupul de lucru se va întâlni și va analiza propunerile pentru criteriile ce vor sta la baza aprobării proiectelor de investiții ce vor trebui să asigure încadrarea României țn condționalitățile stabilite de CE in domeniul apă-apă uzată.

La întalnire au participat:
– CSEKE Attila, Ministrul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Aministrației;
– Barna TÁNCZOS, Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor;
– Ionel Tescaru, Președinte ANRSC;
– Ilie Vlaicu, Președinte ARA;
– secretari de stat din MIPE, MDLPA ,MMAP, MS;
– reprezentanți ai patronatelor și ai structurilor asociative din APL.

Din partea AMR:
– Constantin Toma, Președinte Executiv, Primarul municipiului Buzău;
– Aurel Simionescu, Expert administrație publică