Skip to content

Întâlnire regională în cadrul Proiectului „Consolidarea cooperării dintre Ministerul Dezvoltarii, Lucrărilor Publice și Administrației și structurile asociative ale autorităților administrației publice locale”

 

În perioada 1-3 august 2022, Asociația Municipiilor din România a organizat la Predeal o întâlnire regională din cadrul proiectului „Consolidarea cooperării dintre Ministerul Dezvoltarii, Lucrărilor Publice și Administrației și structurile asociative ale autorităților administrației publice locale”, Cod MySMIS 130587, Cod SIPOCA 750. Obiectivul specific al proiectului este dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică, ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri, în concordanță cu Stategia pentru Consolidarea Administrației Publice (SCAP).

Agenda evenimentului a vizat :
1. analizarea procesului de consultare și de comunicare între AMR și municipiile membre;
2. identificarea problemelor și modul de soluționare al acestora în vederea optimizării procesului de consultare/decizional;
3. definirea instrumentului de comunicare IT&C;
4. atelier de lucru: armonizarea comunicării interinstituționale, în educație și în asistență socială.
===
În cadrul întâlnirii regionale, experții au prezentat proiectul cadru și au moderat dezbateri în legatură cu modul în care se va constitui și va funcționa platforma on-line prevăzută prin proiect.
Au fost preluate spre analiză o serie de propuneri din partea participanților, care au vizat îmbunatățiri ale comunicării în interiorul AMR și între structurile asociative și MDLPA privind consultarea necesară pentru obținerea celor mai bune reglementări care vizează activitatea APL.
În marja acestui eveniment, a avut loc un atelier de lucru privind modul de consultare și comunicare în legătură cu elaborarea și modificările legislative în domeniul învățământului preuniversitar. Acest demers s-a desfășurat cu prezența reprezentanților Ministerului Educației și a specialiștilor în domeniu din cadrul municipiilor.
===
Au participat la întalnire :
– Mihai PĂUNICĂ, Director General direcția economică ME;
– Adrian BĂRBULESCU, Director General direcția management strategic resurse umane și rețea școlară ME.