Skip to content

ANUNŢ DE PARTICIPARE in vederea atribuirii contractului pentru achiziţionarea serviciilor de interpretariat și echipamente de traducere în cadrul Proiectului: “Îmbunătățirea accesului și a calității serviciilor pentru cetățeni – o administrație publică transparentă și responsabilă”, cod PNP002

Nr. 712 / 26.08.2022

 

Denumire Beneficiar

ASOCIAȚIA MUNICIPIILOR DIN ROMÂNIA

CUI 11036662
Adresa Str. Matei Basarab, nr. 63, scetor 3, București
Date de contact E-mail: amr@amr.ro

Telefon: 021 312 2476

 

Titlul Proiectului: 

Îmbunătățirea accesului și a calității serviciilor pentru cetățeni – o administrație publică transparentă și responsabilă”, cod PNP002

 

ANUNŢ DE PARTICIPARE

in vederea atribuirii contractului pentru achiziţionarea serviciilor de interpretariat și echipamente de traducere

 

ASOCIAȚIA MUNICIPIILOR DIN ROMÂNIA vă invită să participați la achiziția directă având ca obiect Servicii de interpretariat și echipamente de traducere în vederea realizării Proiectului “Îmbunătățirea accesului și a calității serviciilor pentru cetățeni – o administrație publică transparentă și responsabilă”, cod PNP002.

 

 1. Achizitor: ASOCIAȚIA MUNICIPIILOR DIN ROMÂNIA: Municipiul Bucuresti, strada Matei Basarab, nr. 63, sector 3 , România, e-mail: amr@amr.ro, site: amr.ro;
 2. Obiectul contractului:ASOCIAȚIA MUNICIPIILOR DIN ROMÂNIA, în calitate de Achizitor urmăreşte achiziţionarea serviciilor de interpretariat și echipamente de traducere în vederea organizării Conferinței de prezentare a rezultatelor intermediare ale proiectului organizată la Predeal, în perioada 08 – 10 septembrie 2022, la Hotel Carpați (Strada Nicolae Bălcescu nr. 1, Predeal)

Prestatorul va asigura:

 • asigurarea serviciilor de interpretariat – 2 traducători specializaţi;
 • echipament de traducere format din:
 • 1 cabină de traducere la cască, izolată fonic, cu 2 console, pentru 2 interpreţi (aproximativ 6 ore);
 • căști şi receptoare pentru traducere simultană română – engleză – română pentru un număr de 100 persoane;
 • 6 microfoane fixe (pentru masa de prezidiu) și 2 microfoane mobile;
 • Transportul, Instalarea și dezinstalarea cabinei de traducere la locația de desfășurare a evenimentului;
 • Personal pentru distribuirea căștilor și receptorilor;
 • Mixer digital, minim 16 canale;
 • 4 (patru) incinte acustice autoamplificate e minim 300 w bucata, cu stative.

 

 1. Valoarea estimată privind achiziția serviciilor de interpretariat și echipamente de traducere: 9 881,51 lei fără TVA, la care se adaugă TVA 1 887, 48 lei
 2. Tipul şi durata contractului: contract de prestări servicii, durata: până in data de 09.2022.
 3. Procedura aplicată: Achizitie directa prin catalogul SICAP
 4. Termen de prestare: 09 septembrie 2022;
 5. Sursa de finanțare: Granturile SEE și Norvegiene 2014 – 2021, Programul „Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor,”
 6. Preţul ofertei: va fi exprimat ferm in LEI, valoarea TVA mentionata separat.
 7. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de servicii: prețul cel mai scăzut.
 8. Nu se acceptă ajustarea preţului contractului.
 9. Nu se acceptă oferte alternative.
 10. Data si ora limita pentru depunerea ofertelor: 1 septembrie 2022, ora 17:00. Achiziția se realizează în catalogul electronic din SICAP. După acceptarea de către autoritatea contractantă a ofertei din catalogul electronic SICAP se va încheia contractul de prestări servicii. Pentru participare la această achiziție și încărcarea ofertei în catalogul electronic SICAP, operatorul economic trebuie să fie înscris în SICAP.