Skip to content

Consultări la sediul Palatului Victoria cu reprezentanții AMR

Luni , 29 august 2022, la Palatul Victoria, Prim Ministrul României, dl. Nicolae Ciucă, a avut consultări cu Asociația Municipiilor din România (AMR).

Temele de pe ordinea de zi au fost:

1. Codul Fiscal. Titlul IX – Impozite și taxe locale
AMR a solicitat alături de celelate structuri ale autorităților publice locale prorogarea termenului de aplicare a OG 16/2022 odată cu corelarea prevederilor acestor ordonanțe cu legea 252/2022 și menținerea pentru anul 2023 a sistemului actual de impozitare a clădirilor și terenurilor cu adiționarea cotelor de impozitare.

2. Sistemul de termoficare
AMR a solicitat necesarul de finanțare în vederea asigurării continuității serviciului public de alimentare cu energie termică a populației, în perioada octombrie 2022 – aprilie 2023, pentru 33 de municipii (Necesarul de sume de plată: 3.737.157 miliarde lei pentru sezonul rece 2022 și 2.776.274 miliarde lei pentru anul 2023).

3. Identificarea unor soluții pentru trecerea din domeniul privat în domeniul public al statului și ulterior trecerea cu titlu gratuit al acestora din domeniul public al statului în domeniul public al UAT-urilor, a imobilelor preluate abuziv de stat în perioada 6 martie 1945 –22 decembrie 1989, care nu au fost restituite în natură către foștii proprietari, rămânând în proprietatea privată a statului și în administrarea consiliilor locale, în măsura în care erau deținute de consiliile locale la data intrării în vigoare a Legii nr. 10/2001.

4. O serie de propuneri privind Legea Învățământului Preuniversitar
– Clarificarea regimului juridic al școlilor;
– Poziția de director administrativ în școli;
– Finanțarea transportului local al elevilor;
– Funcționarea creșelor care au rămas în responsabilitatea administrației locale.

5. Susținerea investițiilor derulate de către autoritățile locale, atât în cadrul proiectelor cu finanțare europeană, cât și națională, având în vedere creșterile de prețuri la materii prime, materiale și energie.
– A fost propusă scutirea de la plata unor taxe/tarife legate de aprobarea unor proiecte cu finanțare europeană/națională.

6. Problema blocării posturilor în APL, având în vedere că la acest nivel există deja o limitare a numărului de angajați în cadrul primăriilor.

7. Problema descentralizării în AP

Concluzii:
– Se va analiza modalitatea în care se va putea realiza prorogarea OG 16/2022.
– Vor fi alocate sume pentru susținerea sistemului de termoficare și vor fi analizate posibilitățile de plafonare a prețului gazelor precum și a condițiilor în care furnizorii de gaz vor participa la licitațiile privind contractarea combustibilului necesar funcționării centralelor termice.
– S-a stabilit ca până la data de 15 sept 2022, Ministerul Educației împreună cu structurile asociative, să prezinte propuneri concrete privind finanțarea transportului local al elevilor, iar până în data de 30 septembrie 2022 să rezulte și actele normative care să reglementeze acest aspect. S-a subliniat că principiul care trebuie să stea la baza acestei activități este acela că „orice copil trebuie să ajungă la școală”.
– Va fi discutat împreună cu autoritățile locale modul în care, din punct de vedere administrativ, se va relaționa între primărie-școală-direcția de învățământ preuniversitar, astfel încât să rezulte o prevedere agreată de toate părțile.
– S-a convenit să se reanalizeze situația creșelor rămase în responsabilitatea administrației locale și găsirea celor mai bune soluții, astfel încât, rămânând sub coordonarea metodologică a Ministerului Educației, acestea să poată să funcționeze în mod corespunzător, în subordinea autorităților locale.
– A fost luată în considerare actualizarea standardelor de cost, atât în ceea ce privește protecția copilului, cât și protecția sociala (persoane vârstnice, persoane cu dizabilități).

– Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene împreună cu ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, au clarificat o serie de probleme legate de stadiul proiectelor pe POR, POIM, PNRR și au asigurat AMR de sprijinul și implicarea ministerelor în derularea acestor proiecte.

Au participat:
Din partea Guvernului:
– Attila-Zoltán Cseke, ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației;
– Sorin-Mihai Cîmpeanu, ministrul Educației;
– Marcel Boloș, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene

– Mircea Abrudean, șeful Cancelariei Prim-Ministrului;

Din partea AMR:
– Emil BOC, Președinte AMR, Primarul municipiului Cluj Napoca;
– Constantin TOMA, Președinte executiv AMR, , Primarul municipiului Cluj Napoca Buzău;
– Mihai CHIRICA, Vicepreședinte AMR, Primarul municipiului Iași;
– Ionuț PUCHEANU, Prim-Vicepreședinte AMR, Primarul municipiului Oradea;
– Lucian STANCIU-VIZITEU, Primarul municipiului Bacău;
– Aurel SIMIONESCU, Expert AMR.