Skip to content

Întâlnirea intermediară a proiectului „Îmbunătățirea accesului și a calității serviciilor pentru cetățeni – o administrație publică transparentă și responsabilă”

În perioada 08-10 septembrie 2022 a avut loc loc, în orașul Predeal, întâlnirea intermediară de prezentare a Proiectului „Îmbunătățirea accesului și a calității serviciilor pentru cetățeni – o administrație publică transparentă și responsabilă”, finanțat prin Granturile Norvegiene 2014-2021.

Evenimentul a fost organizat de Asociația Municipiilor din România (AMR), în parteneriat cu promotorul proiectului, Asociația Comunelor din România (ACoR) și Asociația Autorităților Locale și Regionale din Norvegia (KS) și a avut ca obiectiv principal prezentarea rezultatelor obținute până în prezent și planificarea activităților care urmează a fi implementate până la finalul proiectului.

Printre rezultatele proiectului obținute până în prezent, menționăm cele 90 de sesiuni de formare la nivel județean organizate de către cei 2 parteneri din România, în cadrul cărora au fost instruiți peste 2000 de reprezentanți ai comunelor și municipiilor, în cele 4 domenii specifice ale proiectului – etică, transparență, conflicte de interese și incompatibilități în administrația publică locală.
De asemenea, a fost realizat Centrul de informare e-TIC – http://centru.e-tic.ro, un instrument important pentru administrația publică locală, care reunește o serie de documente elaborate la nivelul administrației publice locale și care pot fi folosite ca exemple de toți cei interesați.

Până la încheierea proiectului, în luna iunie 2023, se vor mai organiza încă 30 de sesiuni de formare județene, se va organiza o serie de sesiuni de formare dedicate aleșilor locali la primul mandat, se vor organiza 16 activități pilot adresate reprezentanților de municipii și comune, selectate în cadrul proiectului pentru multiplicarea bunei practici de la nivelul comunităților norvegiene.

Au deschis evenimentul:
• Domnul Ghiorghe BUTE, Secretarul General al Asociației Comunelor din România, primarul comunei Scânteiești, județul Galați;
• Domnul Alin Ioan MOLDOVEANU, primarul municipiului Câmpina, membru al Comitetului Director al Asociației Municipiilor din România;
• Domnul Vasile-Felix COZMA, Președinte Agenția Națională a Funcționarilor Publici;
• Domnul Bjørn RONGEVÆR, consilier superior, Asociația Autorităților Locale și Regionale din Norvegia (KS).
Din partea KS au susținut prezentări:
• Doamna Lise Spikkeland, consilier superior, Asociația Autorităților Locale și Regionale din Norvegia (KS);

Proiectul beneficiază de un grant în valoare de 3.277.000 € oferit de Norvegia prin Granturile Norvegiene, în cadrul Programului Dezvoltare locală.
• Doamna Trude Seland Nyberg, consilier juridic, municipalitatea Elverum, Norvegia;
• Domnul Bjørn RONGEVÆR, consilier superior, Asociația Autorităților Locale și Regionale din Norvegia (KS).

Întâlnirea a fost moderată de doamna Daniela Stănculescu, care a prezentat experiența sesiunilor de formare din punctul de vedere al expertului mentor.

Cei 100 de participanți reprezintă atât funcționari publici, cât și aleși locali de la municipii și comune, persoane care au participat și contribuit la buna desfășurare a evenimentelor anterioare ale proiectului sau interesate de tematică.

Evenimentul a beneficiat de participarea activă a:
– Formatorilor instruiți în cadrul proiectului, care au avut ocazia să prezinte impresii și concluzii colectate pe parcursul sesiunilor de instruire desfășurate de cei doi parteneri, AMR și ACoR, dar și idei și bune practici identificate pe parcursul vizitelor de studiu organizate în Norvegia de către KS.
– Expertului ACoR pe incompatibilități și conflicte de interese, domnul Sergiu ȚÂRA, expertului AMR pe etică și transparență, domnul Adrian Moraru și a domnului Radu Comșa, expert al ACoR în cadrul proiectului.

Pe agendă s-au mai aflat:
• Linii directoare pe tema eticii la nivelul municipalității Elverum, prezentate de doamna Trude Seland Nyberg, consilier juridic, municipalitatea Elverum, Norvegia;
• Prezentarea „Ghidului privind conflictele de interese, incompatibilitățile, etica și transparența în administrația publică locală”, de către domnul Adrian MORARU, expert AMR;
• Prezentarea broșurii „Protejează-ți comunitatea printr-o atitudine etică și transparentă și prevenind conflictul de interese și incompatibilitățile”, de către domnul Nelu DOBRE, formator din partea AMR;
• Prezentarea Ghidului ”Manualul Alesului Local” realizată de domnul Radu Comșa, expert din partea ACoR;
• Un punct de interes major a fost reprezentat de unele propuneri de modificări legislative privind conflictul de interese și incompatibilități, identificate de doamna formator din partea AMR, Lilioara-Constanța STEPANESCU și de către domnul Sergiu ȚÂRA, președintele executiv al ACoR, în urma sesiunilor de formare organizate în cadrul proiectului.