Skip to content

Sesiune de formare a Proiectului E-TIC, în plină desfășurare în municipiul Zalău

AMR a organizat în perioada 12-15 septembrie 2022, în municipiul Zalău, a treizecișișasea sesiune de formare, organizată la nivelul județului Sălaj și cu participarea unor municipii invitate din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest în cadrul proiectului „Îmbunătățirea accesului și a calității serviciilor pentru cetățeni – o administrație publică transparentă și responsabilă”, finanțat prin Granturile Norvegiene.

S-au înscris la această sesiune 22 funcționari publici și aleși locali din municipiile Zalău, Turda și Câmpia Turzii având ca obiectiv principal formarea în cele 4 domenii specifice ale proiectului: etică, transparență, conflicte de interese și incompatibilități. Menționăm prezența la sesiune în calitate de cursanți a întregii echipe de conducere a primăriei municipiului Zalău – gazdă a evenimentului.

Domnul Ionel Ciunt, primarul municipiului ZALĂU a participat la deschiderea sesiunii de formare și a adresat cursanților un cuvânt de bun venit, apreciind subiectele abordate în cadrul Proiectului E-TIC și proiectele desfășurate de municipiile AMR. Domnul Ciunt apreciază și susține permanent atragerea de fonduri europene fără de care Municipiul Zalău nu s-ar fi dezvoltat armonios. Până în prezent au fost atrase fonduri în estimate la 250 milioane de Euro, având la bază Strategia de Dezvoltare Durabilă a Municipiului și se află în desfășurare multe proiecte și lucrări. Domnul primar consideră că lucrurile se schimbă mereu într-o comunitate și administrația trebuie să se adapteze continuu la nevoile cetățeanului.

Domnul Dobre Nelu, consilier de etică în cadrul Primăriei Municipiului Călărași, în calitate de formator al sesiunii a prezentat concepte teoretice, metode și instrumente de lucru, exerciții practice și studii de caz specifice tematicilor tratate prin proiect. Pe parcursul sesiunii s-au purtat discuții pe tema integrității individuale și instituționale, a codului de conduită și a comportamentului etic, noțiuni de transparența instituțională și organizațională, exemple de conflict de interes și incompatibilități din administrație.

Informațiile aflate pe agenda program a evenimentului sunt menite să ofere cursanților oportunitatea de a transforma informațiile acumulate în noi cunoștințe, abilități și competențe.
Reprezentanții celor trei municipii au contribuit în mod activ la activitățile desfășurate și au prezentat exemple și bune practici din experiența lor profesională la nivelul administrației publice locale.

Urmare participării la prima vizită de studiu din Norvegia în perioada 13-17 martie 2022, domnul Dobre a adus în discuție informații și experiențe prezentate de Primăria Hamar și KS Norway – Asociația Autorităților Locale și Regionale din Norvegia, partenerul proiectului. Au fost prezentate informații despre sursele de venituri ale bugetului local, verificarea cheltuirii banilor publici și transparentizarea cheltuirii acestora, dar și controlul intern privind auditarea.

Au fost prezentate cursanţilor Broşura „FII ETIC! ACȚIONEAZĂ ETIC!”, Manualul alesului local și Ghidul E-TIC – materiale elaborate prin proiect şi s-au făcut recomandări pentru utilizarea studiilor şi procedurilor postate pe Centrul de Informare E-TIC, realizat și implementat în sprijinul autorităților publice locale (http://centru.e-tic.ro).

În partea finală a sesiunii de formare cursanții din fiecare municipiu prezent la sesiune vor elabora un plan de acțiune la nivel local, cuprinzând activități specifice care se vor aplica în vederea diseminării cunoștințelor acumulate și a îmbunătățirii situației existente la nivelul municipiilor respective.