Skip to content

Sesiunea de formare a Proiectului E-TIC, desfășurată în municipiul Cluj Napoca

AMR a organizat în perioada 21-24 septembrie 2022, în municipiul Cluj Napoca, a treizeci și șaptea sesiune de formare, dedicată tuturor municipiilor din județul Cluj, în cadrul proiectului „Îmbunătățirea accesului și a calității serviciilor pentru cetățeni – o administrație publică transparentă și responsabilă”, finanțat prin Granturile Norvegiene.

Sesiunea are ca obiectiv principal formarea în cele 4 domenii specifice ale proiectului: etică, transparență, conflicte de interese și incompatibilități și reunește 24 funcționari publici de conducere și execuție, precum și consilieri de etică din Cluj Napoca și din municipiile Câmpia Turzii, Gherla și Dej.

În deschiderea sesiunii de formare doamna Oláh Emese, viceprimarul municipiului Cluj Napoca a adresat cursanților un cuvânt de bun venit, apreciind subiectele abordate în cadrul Proiectului E-TIC și proiectele desfășurate de AMR și de municipiile membre ale AMR. Reprezentantul AMR a prezentat succint proiectul, partenerii acestuia, activitățile principale, temele abordate și rezultatele obținute în cadrul Proiectului E-TIC, precum și activitatea desfășurată de AMR în beneficiul municipiilor.

Domnul Dobre Nelu, consilier de etică, responsabil Implementare Strategie pentru Integritate 2022-2025 în cadrul Primăriei Municipiului Călărași, în calitate de formator al sesiunii a prezentat concepte teoretice, metode și instrumente de lucru, exerciții practice și studii de caz relevante pentru tematicile tratate prin proiect. Pe durata sesiunii s-au purtat discuții pe tema eticii și integrității, a codului de conduită și a comportamentului etic, s-au prezentat noțiuni de transparența instituțională și organizațională, exemple de conflict de interes și incompatibilități din administrația publică.

Informațiile aflate pe agenda evenimentului sunt menite să ofere cursanților oportunitatea de a transforma informațiile acumulate în noi cunoștințe, abilități și competențe pentru furnizarea unor servicii eficiente pentru cetățeni și transparență sporită în relația cu membri comunității.

Reprezentanții celor patru municipii au contribuit în mod activ la toate secțiunile desfășurate și au prezentat exemple și practici din experiența lor profesională la nivelul administrației publice locale.
Urmare participării la prima vizită de studiu din Norvegia în perioada 13-17 martie 2022, domnul Dobre a adus în discuție informații și experiențe prezentate de Primăria Hamar și Asociația Autorităților Locale și Regionale din Norvegia, partenerul proiectului. Au fost prezentate informații despre sursele de venituri ale bugetului local, verificarea cheltuirii banilor publici și transparentizarea cheltuirii acestora, precum și modalități de control intern privind auditarea.

Au fost prezentate: Broşura „FII ETIC! ACȚIONEAZĂ ETIC!”, Manualul alesului local și Ghidul E-TIC, documente elaborate de către experții proiectului şi s-au făcut recomandări pentru utilizarea studiilor şi procedurilor postate pe Centrul de Informare E-TIC, realizat și implementat în sprijinul autorităților publice locale (http://centru.e-tic.ro).
În partea finală a sesiunii de formare cursanții din fiecare municipiu vor elabora un plan de acțiune la nivel local, care va cuprinde măsuri ce se pot aplica în vederea diseminării cunoștințelor acumulate și a îmbunătățirii situației existente la nivelul municipiilor respective.