Skip to content

Vizita de monitorizare a Congresului Autorităților Locale și Regionale

Congresul Autorităților Locale și Regionale, în virtutea Capitolului XVIII din Regulamentul și Procedurile Congresului Consiliului Europei, efectuează vizite periodice pentru monitorizarea angajamentelor asumate de statele membre ale Consiliului Europei care au semnat și ratificat Carta Europeană a Autonomiei Locale. 
 
Comisia pentru Onorarea Obligațiilor și Angajamentelor de către statele membre ale Cartei Europene a Autonomiei Locale (Comitetul de Monitorizare) este organismul care întocmește rapoartele privind democrația locală și regională și monitorizează în mod regulat modul în care sunt implementate recomandările Congresului în statele membre monitorizate.

Astfel, Congresul efectuează vizita de monitorizare în România în perioada 12-13 octombrie 2022.

Astăzi, 12 octombrie 2022, a avut loc o întâlnire între aceștia, membrii Delegației Naționale a României la Congres și cele patru structuri asociative ale autorităților locale (Uniunea Consiliilor Județene din România, Asociația Municipiilor din România, Asociația Orașelor din România, Asociația Comunelor din România).

Delegația Congresului s-a concentrat asupra principalelor standarde europene în domeniul democrației locale și regionale, care sunt consacrate în Carta Europeană a Autonomiei Locale ratificată de România în 1998, precum și pe Recomandarea 300 (2011), cu scopul de a obține o imagine de ansamblu asupra situației din țara noastră.

Monitorizarea stării democrației locale și regionale în statele membre ale Consiliului Europei se află în centrul acțiunii politice a Congresului, care urmărește stabilirea unui dialog deschis și constructiv cu autoritățile țării respective la nivel statal, regional și local. Astfel, prin întâlnirea propusă se dorește obținerea unei perspective suplimentare asupra situației democrației locale și regionale în România, în lumina angajamentelor asumate prin Carta Europeană a Autonomiei Locale. 

Delegația este compusă din doi co-raportori pentru democrația locală și regională, dl Marc Cools, Belgia și dl David Eray, Elveția. Delegația este asistată de un expert, prof. Tania Groppi, membră a Grupului de experți independenți privind Carta europeană a autonomiei locale (Italia) și a Secretariatului Congresului.
 
În urma vizitei, delegația Congresului va pregăti un raport de monitorizare și o recomandare privind democrația locală și regională în România. Proiectul de recomandare va fi înaintat spre adoptare la una dintre următoarele sesiuni ale Congresului. 

Asociația Municipiilor din România a fost reprezentantă în cadrul întâlnirii de:
– Constantin Toma, Președinte executiv AMR, Primar al municipiului Buzău;
– Atilla Korodi, Primar al municipiului Miercurea Ciuc;
– Diana Iancu, Decan al Facultății de Administrație Publică, SNSPA / Expert independent al Grupului de experți privind Carta Europeană a Autonomiei Locale din cadrul Consiliului Europei;
– Constantin Mitache, Director General al AMR;
– Laura Popescu, Director de Dezvoltare AMR;
– Georgiana Mihăilă, Expert AMR;