Skip to content

Municipiul Craiova – gazda unei sesiuni de formare a Proiectului E-TIC

 

AMR organizează în perioada 19 – 22 octombrie 2022, în municipiul Craiova, cea de-a treizecișinoua sesiune de formare, în cadrul proiectului „Îmbunătățirea accesului și a calității serviciilor pentru cetățeni – o administrație publică transparentă și responsabilă”, finanțat prin Granturile Norvegiene.
Sesiunea de formare a adus împreună 20 de funcționari publici de conducere și de execuție din municipiile invitate, pentru a fi instruiți în cele 4 domenii specifice ale proiectului: etică, transparență, conflicte de interese și incompatibilități.

Domnul Dorel Mitulețu, Primarul Municipiului Calafat, cât și doamna Nicoleta Miulescu, Secretarul General al Municipiului Craiova, în discursurile adresate participanților, au apreciat utilitatea organizării sesiunilor dedicate aleșilor locali și funcționarilor publici pentru o cât mai bună cunoaștere a legii.

În calitate de formator, doamna Alina Ionela David, consilier în cadrul Biroului Management Resurse Umane și consilier de etică la Primăria Municipiului Pitești a abordat tematica specifică proiectului prin prezentarea unor aspecte teoretice, prin desfășurarea unor exerciții practice și jocuri de rol. Doamna formator a practicat metode de predare interactive urmărind pas cu pas aprofundarea cunoștințelor cuprinse pe agenda, dar și exemplificarea acestora prin situații întâlnite în municipiile prezente legate de: principiile bunei guvernări, OPEN DATA, etică și integritate, norme etice, transparență , SMART City ș.a.

Informațiile vizate de sesiune au fost gândite să ofere cursanților oportunitatea de a transforma cunoștințele acumulate în noi abilități și competențe astfel încât cetățenii să fie beneficiari ai unor servicii eficiente și să crească nivelul de transparență al instituției în relația cu membrii comunității.
Reprezentanții municipiului Craiova, Calafat, Băilești au contribuit în mod activ la toate discuțiile/exercițiile și au prezentat exemple/practici din propria lor experiență profesională în administrația publică.

Au fost prezentate: Broşura „FII ETIC! ACȚIONEAZĂ ETIC!”, Manualul alesului local și Ghidul E-TIC, documente elaborate de către experții proiectului şi s-au făcut recomandări pentru utilizarea studiilor şi procedurilor postate pe Centrul de Informare E-TIC, realizat și implementat în sprijinul autorităților publice locale (http://centru.e-tic.ro).
La finalul cursului se va desfășura o sesiune de lucru pe echipele municipiilor în vederea realizării unor planuri de acțiune cuprinzând măsuri de prevenire și implementare a situațiilor de incompatibilitate și conflict de interes la nivelul localității.