Skip to content

Sinteză/Informare/Discuții rezultate în urma întâlnirilor de lucru organizate în 20.10.2022

 

Având în vedere rolul important al autorităților locale în atingerea obiectivelor UE privind protecția mediului, în cursul zilei de 20 octombrie 2022, la sediul Asociației Municipiilor din România, au avut loc două întâlniri de lucru:

 1. Întâlnire cu dl ministrul mediului, apelor și pădurilor, Dl Barna TÁNCZOS

Întâlnirea a avut ca teme de discuție:

 • Programele gestionate de Administrația Fondului pentru Mediu ce urmează a fi descentralizate către UAT-uri: Rabla Local și Sistemele fotovoltaice
 • Stadiul desfășurării activităților incluse în componentele PNRR gestionate de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

În cadrul întâlnirii au fost stabilite detaliile tehnice privind modul de implementare a programelor ce urmează a fi gestionate de municipii pe baza contractelor de delegare cu AFM, respectiv: programul Rabla Local și Sistemele Fotovoltaice.

Programul Rabla Local – au fost stabilite procentele finale de finanțare respectiv:  20% – contribuția UAT, 80% – contribuția AFM.

Programul Rabla Local se va derula în două etape:

 1. Etapa 1 – Perioada noiembrie – decembrie 2022, pe baza unei proceduri descentralizate, pentru municipiile care au deja programe de finanțare proprii în acest domeniu sau își doresc să aplice până la finalul anului 2022. Procedura va fi una descentralizată conform căruia municipiul, pe baza contractului de delegare semnat cu AFM și conform unor proceduri proprii, va acorda finanțare persoanelor fizice care îndeplinesc criteriile de eligibilitate.
 2. Etapa 2 – Începând cu ianuarie 2023 – pe baza unei proceduri centralizate. Procedura va fi una centralizată în sensul în care AFM va stabili norme/proceduri/standarde naționale, aplicabile la nivelul fiecărui UAT, iar înscrierea tuturor solicitanților se va realiza pe o platformă unică destinată programului Rabla Local.

Selecția beneficiarilor se va realiza conform principiului „primul venit, primul servit”.

Urmare  finalizării perioadei de înscriere, Ministerul Mediului va transmite către UAT-uri lista solicitanților, iar UAT-urile vor demara procedura de verificare a dosarelor de finanțare și vor emite deciziile de finanțare pentru solicitanții eligibili. Contractele de delegare  vor fi semnate pe pe o perioada de 3 ani între AFM și UAT, cu posibilitatea încheierii de acte adiționale ulterioare în funcție de bugetul anual.

Având în vedere perioada de demarare a programului în anul 2023, respectiv luna ianuarie, pentru a nu înregistra întârzieri ce țin de aprobarea bugetului pe anul 2023, vă recomandăm emiterea Hotărării Consiliului Local de aprobare a participării la Programul de finanțare Rabla Local, până la finalul anului 2022, indiferent dacă veți solicita finanțare în cadrul Etapei 1 – procedurii descentralizate.

 

Programul Sisteme Fotovoltaice, program finanțat de către AFM în procent de 100%, va fi demarat în ianuarie 2023, pe baza aceleași proceduri centralizate aplicabile în cadrul Programului Rabla Local – Etapa 2.

Categoriile de beneficiari eligibili sunt persoanele fizice, ong-urile/parohii/furnizorii de servicii sociale, deținători de case. În cazul blocurilor de locuințe nu a fost identificată soluția tehnică pentru finanțare, urmând ca în perioada următoarea, AMR să organizeze o întâlnire cu Ministerul Energiei, ANRE și furnizori de energie electrică, în acest sens.

Pentru o bună implementare a programelor menționate mai sus, în perioada următoare vor fi identificate și propuse soluții pentru asigurarea plății personalului care va gestiona aceste programe, respectiv asigurarea unui procent de 1% din programele de finanțare descentralizate pentru asistență tehnică.

AFM a mai precizat că la începutul lunii noiembrie 2022 vor fi re-lansate următoarele programe de finanțare:

 1. Iluminat public, doar pentru proiectele mature, care au SF, DALI.
 2. Realizarea pistelor pentru biciclete. Termen lansare: 4 noiembrie 2022
 3. Staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice. Vor putea fi finanțate și stații de reîncărcare în spatele blocurilor, parcărilor publice. Perioada de depunere: 14 noiembrie 2022, ora 10.00 – 23 decembrie 2022, ora 14.00. Începând cu 7 noiembrie 2022 vor putea fi create conturile de utilizatori.
 4. Eficiență energetică a clădirilor.

 

În ceea ce privește programele de finanțare din cadrul PNRR, a fost prezentat calendarul estimativ al lansării apelurilor de proiecte, urmând ca în perioada următoare, la nivelul AMR să fie organizată o întâlnire online cu reprezentanții Ministerului mediului, apelor și pădurilor pentru a clarifica aspectele tehnice din cadrul apelurilor lansate în cadrul PNRR.

 

 1. Întâlnire cu dl. Patrick Child, Directorul General Adjunct al Direcției Generale de Mediu din cadrul Comisiei Europene.

Subiectul pe ordinea de zi a fost legat de Misiunea „Orașe inteligente și neutre din punctul de vedere al impactului asupra climei”, inițiativă prin care Comisia Europeană urmărește să desemneze 100 de orașe neutre din punctul de vedere al impactului asupra climei, până în 2030. Din acest program fac parte și municipiile Cluj – Napoca, Suceava și Sectorul 2.

Fiecare dintre cele 100 de orașe care au acceptat misiunea de a deveni neutre din punctul de vedere al impactului asupra climei până în 2030 va semna un contract municipal privind clima (Climate City Contract), ajustat la realitățile fiecărui oraș.

Beneficiile pentru orașe includ consiliere și asistență personalizate din partea unei platforme dedicate misiunii și gestionată de NetZeroCities, finanțare suplimentară și oportunități de finanțare, precum și posibilitatea de a se alătura unor acțiuni de inovare și unor proiecte-pilot de mare anvergură. Misiunea oferă, în plus, oportunități de colaborare, de schimb de cele mai bune practici între orașe și de sprijin pentru implicarea cetățenilor în misiune.

 

Din partea AMR au participat la întâlnirile menționate mai sus:

 • Emil BOC, Primarul mun. Cluj Napoca, Președinte AMR
 • Ion LUNGU, Primarul mun. Suceava, Prim-vicepreședinte AMR
 • Tiberiu IACOB-RIDZI, Primarul mun. Petroșani Vicepreședinte AMR
 • Dan BOBOUTANU, Primarul mun. Hunedoara, Membru CD AMR
 • Cristian STAN, Primarul mun. Târgoviște, Membru CD AMR
 • Allen COLIBAN, Primarul mun. Brașov, Membru supleant CD AMR
 • Radu MIHAIU, Primarul Sectorului 2 al mun. București
 • Horia TOMESCU, viceprimarul mun. București
 • Sorin Cristian ENACHE, viceprimarul mun. Galați
 • Ștefania SIMION, director Parcul Național Văcărești
 • Constantin MITACHE, director general al AMR