Skip to content

Asociația Municipiilor din România, reprezentată la reuniunea Platformei Europene pentru Incluziunea Romilor

În perioada 25-26 octombrie 2022, la Praga, sub președinția cehă a Consiliului Uniunii Europene are loc o nouă reuniune a Platformei Europene pentru Incluziunea Romilor.

Asociația Municipiilor din România este reprezentată la eveniment, făcând parte din delegația României, la invitația Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene prin Punctul Național de Contact pentru Romi.

Tematica acestei ediții a Platformei este abordarea priorităților în domeniu pentru următorii 10 ani, cu accent pe necesitatea accesării fondurilor europene disponibile, situația refugiatilor romi din Ucraina și inegalitățile întâmpinate de romi în ceea ce privește spațiul locativ și accesul la educație.

Unul dintre elementele cheie ale incluziunii romilor a fost identificat în contribuția autorităților locale, cele care, prin implementarea de proiecte finanțate din fonduri europene și prin politici proprii, pot să răspundă nevoii de eliminare a decalajelor dintre comunitățile marginalizate de romi și populația generală. Transpunerea angajamentelor de la nivelul UE până la nivel local este esențială pentru toate statele membre în combaterea segregării și sprijinirea incluziunii romilor.