Skip to content

Întâlnire regională in cadrul Proiectului „Consolidarea cooperării dintre Ministerul Dezvoltarii, Lucrărilor Publice și Administrației și structurile asociative ale autorităților administrației publice locale”, SIPOCA 750, Cod MySMIS 130587

În perioada 14-16 noiembrie 2022 Asociația Municipiilor din România a organizat altelierul regional, dedicat aleșilor local, din cadrul proiectului „Consolidarea cooperării dintre Ministerul Dezvoltarii, Lucrărilor Publice și Administrației și structurile asociative ale autorităților administrației publice locale”, Cod MySMIS 130587, Cod SIPOCA 750.

Obiectivul specific al proiectului este dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică, ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri, în concordanță cu Stategia pentru Consolidarea Administrației Publice (SCAP).

În cadrul atelierului de lucru au participat reprezentanții municipiilor membre AMR, printre care dl Mircia Gutău, Primarul municipiului Râmnicu-Valcea, Leonard Achiriloaei, Primarul municipiului Roman, Dănuț Cuclea, primarul municipiului Turnu Măgurele și aleși locali / reprezentanți ai municipilor Câmpina, Calafat, Alba Iulia, Ploiești, Orăștie, Piatra Neamț, Rosiori de Vede, Sibiu și Toplița. Din partea AMR au participat dl Constantin Mitache, Director General, dl Aurel Gabriel Simionescu, Coordonator proiect SIPOCA 750, dl Ciprian Dobre, Prodecan, Universitatea Politehnica București, expert IT în cadrul proiectului.

Agenda evenimentului a vizat :
1. analizarea procesului de consultare și de comunicare între AMR și municipiile membre;
2. identificarea problemelor și modul de soluționare al acestora in vederea optimizarii procesului de consultare/decizional;
3. definirea instrumentului de comunicare IT&C:

• o secțiune in care s-au prezentat specificațiile aplicației
• o secțiune de întrebări si feedback.
Prezentarea specificațiilor aplicației a cuprins următoarele:
• Contextul proiectului
• Platformă on-line de consultare intre AMR și membrii săi
o Utilizatorii platformei
o Cazuri de utilizare
▪ Modul utilizatori
▪ Modul de informare
▪ Modul consultare cu răspuns scris (text structurat sau fișier atașat) pentru document
▪ Modul consultare cu adnotarea documentului
▪ Modul consultare cu completarea documentului
▪ Modul vot
▪ Forum de discuții pentru categorii profesionale
▪ Alte facilitați ale platformei

In cadrul secțiunii de întrebări si feedback au fost adresate întrebări legate de modul de utilizare al aplicației si in urma consultărilor au reieșit o serie de completări la funcționalitățile propuse.

In urma consultărilor au fost propuse următoarele funcționalități suplimentare:
• Posibilitatea de a transmite mesaje prin platforma
• Notificare la primirea unor mesaje
• Modul ,,Agenda si Minuta întâlnirii,,
• aplicație mobil nativa cu focus pe zona de alerte si notificări

În cadrul întâlnirii regionale, experții au prezentat proiectul cadru și au moderat dezbateri în legatură cu modul în care se va constitui și va funcționa platforma on-line prevăzută prin proiect.

Au fost preluate spre analiza o serie de propuneri din partea participanților care au vizat îmbunătățiri ale comunicării în interiorul AMR și între structurile asociative și MDLPA privind consultarea necesară pentru obținerea celor mai bune reglementări care vizează activitatea APL.

Ca urmare a consultărilor s-a elaborat caietul de sarcini pentru achiziția instrumentului IT&C.

Proiectul își propune să contribuie la:
– îmbunătățirea reglementărilor în vederea optimizării procesului de consultare/decizional
– dezvoltarea și implementarea mecanismelor de coordonare, cooperare și consultare între actorii relevanți în cadrul și între nivelurile administrative
– creșterea capacității administrative a MLPDA de a aplica unitar legislația și a de a soluționa corespunzător problemele intervenite în domeniile de competență
– realizarea de analize /studii în vederea identificării și dezvoltării mecanismelor și instrumentelor de îmbunătățire a proceselor decizionale
– dezvoltarea abilităților și a cunoștințelor personalului din autoritățile și instituțiile publice (inclusiv a factorilor de decizie la nivel politic) privind dezvoltarea dialogului cu structurile asociative ale autorităților administrației publice locale
– dobândirea de noi cunoștințe, abilități prin intermediul schimburilor de experiență cu autorități/instituții/organisme ale administrațiilor publice naționale și internaționale în vederea eficientizării dialogului între palierele administrației publice și societatea civilă.