Skip to content

Adunarea Generală a membrilor Asociației Municipiilor din România.

In data de 14 decembrie 2022, la București, a avut loc Adunarea Generală a membrilor Asociației Municipiilor din România.

Agenda de discuții a vizat:
I. Bugetul de stat pe anul 2023. Măsuri fiscal-bugetare pentru anul 2023.
II. Dezvoltare urbană locală:
1. Politica de coeziune și dezvoltare. Oportunități de finanțare europeană.
Programe operaționale 2021-2027. Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).
2. Programe naționale de dezvoltare locală

Hotarari al AG a AMR :
1. Aprobarea raportului execuției bugetului de venituri și cheltuieli și darea de seamă contabilă pentru anul 2021;
2. Aprobarea raportului de activitate al AMR pentru anul 2022;
3. Aprobarea programului de activități al AMR pentru anul 2023;
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al AMR pentru anul 2023;
5. Aprobarea aderării municipiului Săcele la AMR.

Au participat:

• Dl Nicolae-Ionel CIUCĂ, Prim-ministrul României;
• Dl Marcel CIOLACU, Președintele Camerei Deputaților;
• Dl Hunor KELEMEN, Viceprim-ministru;
• Dl Attila-Zoltán CSEKE, Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației;
• Dl Ioan Marcel BOLOŞ, Ministrul investițiilor și proiectelor europene;
• Dl Adrian CÂCIU, Ministrul finanțelor;

Din partea CE:
Dna Ramona CHIRIAC, Șefa reprezentanței Comisiei Europene în România;