Skip to content

Președintele AMR, coraportor al avizului CoR-COTER: „Viitorul politicii de coeziune după 2027”

Astăzi, 16 februarie 2023, dl. Emil Boc, Președintele AMR și primarul municipiului Cluj-Napoca, a fost numit coraportor al unui aviz extrem de important pentru autoritățile locale din România: ”Viitorul politicii de coeziune după 2027” în cadrul ședinței Comisiei COTER din Comitetului European al Regiunilor.

Având în vedere importanța acestei teme, CoR a decis ca acest aviz să fie redactat de doi raportori, câte unul din partea grupurilor politice Partidul Socialiștilor Europeni (PSE) și Partidul Popularilor Europeni (PPE). Astfel, împreună cu dl. Emil Boc, coraportor a fost numit Președintele CoR, dl. Vasco Cordeiro (Portugalia) din partea PSE.

Cu un volum de 392 de miliarde EUR pentru perioada 2021-2027, politica de coeziune rămâne principala politică de investiții a UE pentru a pune în aplicare obiectivul Tratatului de a consolida coeziunea economică, socială și teritorială a UE și de a reduce decalajele dintre nivelurile de dezvoltare ale diferitelor regiuni. Prin urmare, o politică de coeziune puternică și eficace pentru toate regiunile UE reprezintă o preocupare majoră pentru autoritățile locale și regionale și pentru Comitetul European al Regiunilor.

Deși programarea actualei perioade 2021-2027 este încă în desfășurare, dezbaterea privind viitorul politicii de coeziune după 2027 a început deja, odată cu prezentarea celui de-al 8-lea raport de coeziune anul trecut. În acest scop, Comisia Europeană a înființat recent un Grup de experți la nivel înalt privind viitorul politicii de coeziune. Obiectivul Grupului este de a reflecta asupra modalităților de maximizare a eficacității politicii de coeziune în vederea abordării multiplelor provocări identificate în cel de al 8 lea raport de coeziune, de la decalajul în materie de inovare la schimbările demografice, precum și asupra modului în care politica va sprijini o tranziție digitală și verde echitabilă și redresarea și creșterea regionale.