Skip to content

A 4-a reuniune a Grupului de lucru interministerial apă-canal

La initativa domnului primar al municipiului Buzau, Constantin Toma, a avut loc, în data de 21 martie 2023, cea de a 4-a reuniune aGrupului de lucru interministerial apă-canalpentru asigurarea abordǎrii integrate a finanțǎrilor pentru sectorul apǎ canal și monitorizarea condițiilor specifice solicitat de COM ȋn contextul cauzei 2018/2019 , in cadrul careia  principalul subiect de discuție a fostStrategia României cu privire la reutilizarea apelor uzate tratate, în contextul secetei și al economiei circulare” .
 
Reuniunea a fost condusă de doamna secretar de stat Roxana MINZATU, in calitate de coordonator al Grupului de lucru interministerial.

La întalnire au participat :
1. doamna Ramona CHIRIAC – Sefa Reprezentantei Comisiei Europene in Romania

2. Excelenta Sa, Reuven AZAR – Ambasadorul Israelului in Romania
 
3. doamna Mella SHVARTZ – Director General Adjunct responsabil cu infrastructura de apa si canalizare in cadrul Autoritatii Guvernamentale pentru Apa si Canalizare din Israel

4. domnul Dan CHIRU – Secretar de Stat Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor

5. domnul Iulian BUCUR – Secretar de Stat Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
 
6. doamna Silvia TEODORESCU – Ministerul Sanatatii
7. domnul Ionel TESCARU – Presedinte ANRSC
8. reprezentanti ai Asociatiei Romane a Apei
9. reprezentanti ai societatilor de Constructii
10. reprezentanti ai Asociatiilor de Dezvoltare Intercomunitare
 

Asociația Municipiilor din România a fost reprezentată de domnul Constantin Toma, Președinte executiv.

Principalele teme de discuție au fost:
 
–  Abordarea Uniunii Europene privind reutilizarea apei in contextul schimbarilor climatice
 
– Strategia Romaniei cu privire la reutilizarea apelor uzate tratate. Implementarea Regulamentului (UE) 2020/741 al Parlamentului European si al Consiliului din 25 mai 2020 privind cerintele minime pentru reutilizarea apei
 
– Bune practici in domeniul reutilizarii apei : Exemplu prezentat de Israel
 
– Bune practici in domeniul reutilizarii apei: Proiect pilot in judetul Buzau
 
– Dezbateri privind perspectiva utilizarii fondurilor publice nerambursabile, europene sau nationale, pentru economia circulara a apei.