Skip to content

Președintele AMR, prezent la Convenția Primarilor privind Clima și Energia

 

Dl. Emil Boc – primarul mun. Cluj-Napoca, în calitate de președinte al Comisiei pentru Politica de Coeziune și Buget UE (COTER) din cadrul Comitetului European al Regiunilor (CoR) a participat la întâlnirea ambasadorilor Covenant of Mayors ce s-a desfășurat astăzi la Bruxelles, unde s-a discutat despre acțiunile comune ce trebuiesc întreprinse pentru a accelera tranziția climatică.

Cu această ocazie, împreună cu dl. Rafal Trzaskowski – primarul Varșoviei și Președintele Comisiei ENVE și cu dl. Patrick Child – Director adjunct al Directoratului General pentru Mediu din cadrul Comisiei Europene, dl. Emil Boc a înmânat Comisarului european pentru transporturi, dna Adina Vălean, o scrisoare semnată de primarii a 110 orașe europene care susțin o Europă neutră din punct de vedere climatic până în 2030. Printre orașele semnatare se numără: Varșovia, Cluj-Napoca, Bologna, Dijon, Florența, Ljubljana, Malmo, Gabrovo, Milano, Munchen, Parma, Padova, Torino, Tampere etc. Această scrisoare arată angajamentul acestor orașe pentru atingerea obiectivului menționat.

Covenant of Mayors (Convenția Primarilor) este o inițiativă europeană care încurajează și susține autoritățile locale în implementarea politicilor de combatere a schimbărilor climatice și îmbunătățirea calității vieții cetățenilor.

Prin semnarea Convenției, primarii și autoritățile locale se angajează să își reducă emisiile de CO2 cu cel puțin 40% până în 2030 și să ia măsuri pentru a spori utilizarea energiei regenerabile și eficiența energetică. În plus, Convenția îi obligă pe semnatari să își dezvolte planuri de acțiune pentru energie durabilă, care să includă obiective specifice și măsuri concrete pentru atingerea acestora.

Inițiativa Covenant of Mayors a fost lansată în 2008 de Comisia Europeană și reprezintă un efort de cooperare între administrațiile locale, organizațiile din sectorul public și privat, precum și cetățenii și comunitățile locale, în vederea combaterii schimbărilor climatice.