Skip to content

Reuniune de lucru a primarilor de municipii cu Ministerul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației

Luni, 08 mai 2023, la sediul AMR, a avut loc o întâlnire de lucru a primarilor de municipii membre ale AMR cu dl. Marin Țole, Secretar de Stat MDLPA, dl. Dan Marinescu, Director General Direcția Generală Administrație Publică/MDLPA, dl. Dragoș Buhociu, Director General PNRR/MDLPA și dna. Diana Moldovan, Director Direcția pentru politici fiscale și bugetare locale/MDLPA.
===============
 
Agenda întâlnirii a cuprins:
 
1. Administrarea domeniului public: Transmiterea în folosință gratuită a bunurilor publice în favoarea autorităților/instituțiilor publice și închirierea bunurilor publice, fără licitație publică;
2. Regimul juridic al bunurilor imobile proprietatea statului, aflate în administrarea autorităților publice locale, în baza unor acte normative emise anterior intrării în vigoare a Codului administrativ;
3. ORDIN comun MDLPA-MIPE privind aprobarea elementelor de cost semnificative pentru proiectele din domeniile de infrastructură de transport local și județean, domeniul reabilitării zonei costiere și a infrastructurii navigabile, din domeniile eficiență energetică, educație și regenerare urbană;
4. Proiectul de Lege privind organizarea și funcționarea poliției locale;
5. Stadiul procesului de descentralizare, conform Notei MDLPA de informare, din 31 martie 2023.
===============
 
Concluziile întâlnirii:
 
1. Referitor la administrarea domeniului public, MDLPA va transmite forma finală a amendamentelor agreate pentru modificarea OUG nr. 57/2019 în legătură cu regimul proprietății, urmând ca AMR să solicite grupurilor parlamentare susținerea acestui demers.
2. Referitor la OUG nr. 122/2022, până la data 1 iunie va fi elaborat Ordinul MDLPA-MIPE privind aprobarea elementelor de cost semnificative pentru proiectele din domeniile de infrastructură de transport local și județean, domeniul reabilitării zonei costiere și a infrastructurii navigabile, din domeniile eficiență energetică, educație și regenerare urbană.
3. Referitor la Proiectul de Lege privind organizarea și funcționarea poliției locale, MDLPA va transmite către AMR forma agreată a noii Legi a Poliției Locale.
4. Referitor la implementarea proiectelor din PNRR, s-a agreat continuarea conlucrării cu MDLPA, Direcția Generală Implementare PNRR, în vederea absorbției integrale a fondurilor de către administrația publică locală și îndeplinirii obiectivelor asumate.
===============
 
Au participat:
 
1. Emil BOC, Președinte AMR, Primarul municipiului Cluj-Napoca
2. Constantin TOMA, Președinte executive AMR, Primarul municipiului Buzău
3. Ion LUNGU, Prim-vicepreședinte AMR, Primarul municipiului Suceava
4. Ionel CIUNT, Vicepreședinte AMR, Primarul municipiului Zalău
5. Dan BOBOUȚANU, Primarul municipiului Hunedoara
6. Ștefan ILIE, Primarul municipiului Tulcea
7. Leonard ACHIRILOAEI, Primarul municipiului Roman
8. Allen COLIBAN, Primarul municipiului Brașov
9. Ioan Iulian SÎRBU, Primarul municipiului Sighișoara
10. Lucian BRANIȘTE, Viceprimarul municipiului Vaslui
11. Constantin MITACHE, Director General AMR
12. Aurel SIMIONESCU, Expert AMR