Skip to content

Sesiune de formare – primăria municipiului Râmnicu Vâlcea

În perioada 11 – 12 iulie 2023, 25 de reprezentanți ai primăriei municipiului Râmnicu Vâlcea au beneficiat de o sesiune de instruire organizată de Asociația Municipiilor din România, pe baza modelului de bună practică al Asociației Norvegiene a Autorităților Locale și Regionale (KS), care a dezvoltat un program de formare dedicat consiliilor locale și șefilor executivi din fiecare municipalitate norvegiană.

Sesiunea de instruire  a avut ca scop creșterea interacțiunii și încrederii dintre consiliul local, primar și viceprimar și angajații din aparatul de specialitate al primarului, precum și de a crea un mediu de lucru de încredere între cetățeni, comunitate și aleșii locali

În cadrul sesiunii de instruire au fost abordate următoarele teme:

  • Înțelegerea conceptului de încredere și datorie;
  • Înțelegerea rolurilor aleșilor locali;
  • Înțelegerea relațiilor dintre aleși locali și executiv la nivel local;
  • Înțelegerea relațiilor dintre diferitele nivele de administrație;
  • Implicarea cetățenilor la nivel local.
  • Dobândirea de cunoștințe specifice cu privire la etică, transparență, incompatibilități, conflict de interese;
  • Înțelegerea rolului Asociației Municipiilor din România;
  • Înțelegerea principiilor bunei guvernări.

Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului „Îmbunătățirea accesului și calității serviciilor pentru cetățeni – o administrație publică transparentă și responsabilă”, finanțat prin Granturile Norvegiene, în cadrul Programului Dezvoltare locală, implementat de   Asociația Comunelor din România în parteneriat cu Asociația Municipiilor din România și Asociația Norvegiană a Autorităților Locale și Regionale.