Skip to content

AMR a organizat la Arad, în perioada 13-14 iulie 2023, întâlnirea de lucru a conducătorilor Direcțiilor de Poliție Locală din regiunea Vest

Gazdele  întâlnirii au fost dl. Călin Bibarţ, primarul municipiului Arad și dl. Adrian Toma, vicepreședinte al CPCPL, director general al Poliţiei Locale Arad.

La întâlnire a participat președintele Corpului Profesional al Conducătorilor din Poliția Locală, dl. Marcel Botindean – director general al Poliţiei Locale Cluj-Napoca, alături de alţi membri ai biroului.

Pe agenda întâlnirii au figurat:

– Propuneri pentru armonizarea legislației privind circulația pe drumurile publice, prin posibilitatea de a monta camera fixe tip radar în localități;

– Perspective ale utilizării sistemelor de monitorizare video a domeniului public în municipiile din România;

– Strategia națională de ordine și siguranță publică 2023-2027;

– Prezentarea propunerii privind structura Platformei de comunicare în interiorul CPCPL;

– Schimb de bune practici.

În cadrul întâlnirii au fost exprimate o serie de puncte de vedere din care a reieșit:

– Necesitatea promovării noii legi a poliţiei locale care ar armoniza o serie de prevederi privind atribuțiile de la nivelul politiei locale cu cele de la nivelul celorlalte structuri care acționează pe plan naţional în domeniul ordinii și linistii publice. În acest sens, membrii biroului de coordonare vor fi invitați la întâlnirile organizate de Comitetul Director al AMR, întâlniri la care vor fi dezbătute aceste probleme.

– În urma experienței din municipiul Cluj-Napoca, a fost propusă pilotarea în câte un municipiu din fiecare regiune a amplasării de radare fixe, analiza rezultatelor și propunerea de măsuri.

– Discuțiile legate de ,,Strategia națională de ordine și liniște publică” au reliefat necesitatea intervenției de la nivelul AMR pentru menționarea în cadrul Strategiei a locului și rolului poliţiei locale de forță complementară în asigurarea ordinii și liniştii publice.

– A fost agreată structura Platformei de comunicare în interiorul CPCPL cu o serie de propuneri care să o facă ușor de accesat și utilizat.

S-a propus ca următoarea întâlnire să fie organizată în regiunea Nord-Vest în luna septembrie, urmând ca municipiul (Cluj / Satu Mare) și data să fie stabilite ulterior.

Din partea AMR au participat:

– dl. Cornel Ciocoiu, expert AMR;

– dl. Aurel Simionescu, expert AMR.