Skip to content

AMR a premiat municipiile verzi în cadrul Forumului Orașelor Verzi

Forumul Orașelor Verzi și-a deschis porțile către autoritățile publice locale din toată Europa, în perioada 5-7 Septembrie 2023.

Asociația Municipiilor din România a fost partener al Primăriei municipiului Brașov încă de la prima ediție a Forumului Orașelor Verzi.

”Premiile Orașelor Verzi” reprezintă o inițiativă a Forumului Orașelor Verzi și Asociației Municipiilor din România, care și-a propus să recunoască și să premieze eforturile municipalităților române de a deveni mai verzi și mai sustenabile.

Schimbul de bune practici în vederea dezvoltării unor comunități locale verzi trebuie să reprezinte o prioritate dată fiind importanța acordată atât la nivel european, cât și național, obiectivelor precum neutralitatea climatică, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, dezvoltarea energiei verzi și a energiei regenerabile, eficiența energetică, protejarea biodiversității, economia circulară și gestionarea deșeurilor, investițiile și inovația.

Premierea Orașelor Verzi reprezintă un prilej de recunoaștere și recompensare a eforturilor municipalităților din România în promovarea dezvoltării sustenabile și a măsurilor de protecție a mediului înconjurător care contribuie la comunități mai verzi și mai durabile.

Toate proiectele înscrise demonstrează angajamentul ferm al municipiilor față de o dezvoltare urbană mai responsabilă și față de protejarea mediului înconjurător.

Proiectele au făcut obiectul unei analize atente a juriului căruia îi transmitem mulțumirea și aprecierea noastră!

Juriul a fost format din:

– Nicolae ISTUDOR, Rector al Academiei de Studii Economice din București.

– Mihnea COSTOIU, Rector al Universității Politehnica București.

– Marian MOICEANU, Rector al Universitatii de Arhitectură și Urbanism “Ion Mincu”.

 

Câștigători:

  1. Transport public sustenabil ( Sustainable public transportation):

municipiul Galați, Sector 4 București, municipiul Târgu Jiu, municipiul Mediaș

  1. Mobilitate velo (Velo mobility):

municipiul Sibiu, municipiul Alexandria, municipiul Hunedoara

  1. Economie circulară și managementul deșeurilor (circular economy and waste management):

municipiul Buzău, municipiul Alba-Iulia, municipiul Sfântu Gheorghe, municipiul Făgăraș 

  1. Energie verde (Green energy):

municipiul Râmnicu Vâlcea, municipiul Tulcea

  1. Planificare urbană sustenabilă (Sustainable urban planning):

municipiul Târgoviște, municipiul Bistrița, municipiul Roman 

  1. Parcuri și păduri urbane (Urban parks & forests):

municipiul Iași, Sector 6 București, municipiul Craiova, municipiul Moinești.

* Având în vedere calitatea de organizator/partener a municipiului Brașov și a Asociației Municipiilor din România, Brașovul, respectiv Cluj-Napoca nu au aplicat în cadrul acestei ediții.