Skip to content

Întâlnirea primarilor de municipii din cadrul AMR cu dl. Sebastian Ioan BURDUJA, ministrul energiei

Pe agenda întâlnirii au fost următoarele teme :

 

 1. Modalități de susținere a funcționării sistemului de termoficare din municipii ȋn iarna 2023-2024. Prezentarea Situației sumelor de la Bugetul de Stat solicitate de municipii (Anexa 1)

 

 1. Utilizarea sumelor alocate pentru cofinanțarea lucrărilor de investiții pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea, extinderea sau ȋnființarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităților conform Programului Termoficare (Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 1677/02.08.2023)

 

 1. Modul de ȋndeplinire a jaloanelor J-133 și J-134 cu referire la asigurarea energiei termice ȋn cogenerare de ȋnaltă eficiență, respectiv : J-133: ,,Semnarea contractelor pentru proiecte de cogenerare de ȋnaltă eficiență pe gaz și ȋncălzire centralizată,,  – Q2/2022, J-134: ,,Centrale de cogenerare de ȋnaltă eficienţă și ȋncălzire centralizată. Darea ȋn funcțiune a producției combinate de energie termică și electrică de ȋnaltă eficiență ȋn sectorul ȋncălzirii centralizate,, – Q2/2026 

 

Din partea AMR, au participat :

 1. Ion LUNGU, Prim-vicepreședinte AMR, Primarul municipiului Suceava
 2. Mihai CHIRICA, vicepreședinte AMR, Primarul municipiului Iași
 3. Florin BIRTA, vicepreședinte AMR , Primarul municipiului Oradea
 4. Lucian STANCIU-VIZITEU , Primarul municipiului Bacău
 5. Vergil CHIŢAC , Primarul municipiului Constanța
 6. Marius SCRECIU, Primarul municipiului Drobeta Turnu Severin
 7. Florin CAZACU, Primarul municipiului Brad
 8. Dan TARCEA, viceprimarul municipiului Cluj Napoca
 9. Matei CREIVEANU, Administratorul public al municipiului Timișoara
 10. Biatrice RADU – Director Tehnic al operatorului din municipiul Focșani
 11. Constantin MITACHE, Director General AMR
 12. Aurel SIMIONESCU, Expert AMR.

Din partea Ministerului Energiei :

1. Sebastian Ioan BURDUJA, ministrul energiei

2.Constantin SARAGEA, Secretar General

3.Ramona MOLDOVAN, Secretar General Adjunct

4.Mircea CÂRLAN, Director General

Invitați:

 1. Daniela PESCARU – Secretar de Stat Ministerul Finanțelor
 2. Vali BACIU – Director Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administrației

Domnul Primar Ion LUNGU, Prim-vicepreședinte AMR, împreună cu ceilalți primari participanți au prezentat problemele deosebite cu care se confruntă municipiile pentru asigurarea furnizării energiei termice în sistem centralizat în iarna 2023-2023, probleme care au fost transmise încă din 31 iulie 2023 către Cancelaria Primului Ministru și către ministerele energiei, finanțelor și ministerul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației.

S-a subliniat că această problemă este una de interes national și s-a cerut insistent sprijin de la nivel guvernamental în acest sens.

Toți primarii participanți au intervenit prezentând problemele specifice cu care se confruntă fiecare municipiu.

Domnul ministru Sebastian BURDUJA a prezentat o serie de oportunități cu privire la finanțarea unor investiții de modernizare, retehnologizare, atât a centralelor, cât și a rețelelor de termoficare care să vină în sprijinul unităților administrativ teritoriale în care funcționează sistemul de încălzire centralizată.

În legătură cu susținerea financiară primarii au solicitat o abordare similară cu cea din iarna 2022-2023, în sensul compensării unei parti din prețul combustibilului utilizat, acordarea unui sprijin privind constituirea stocului de combustibil necesar începerii furnizării agentului termic, precum și a unui procent din costul gigacaloriei, că măsură echitabila pentru toate unitățile administrativ teritoriale.

Reprezentanții MDLPA și MF au menționat faptul că în acest moment în bugetul de stat nu există sume alocate pentru a răspunde acestor solicitări, Guvernul intervenind prin aprobarea OUG nr. 41/2023, prin care se permite garantarea de către UAT a unor împrumuturi făcute de prestatorii de servicii din care să se achiziționeze combustibilul necesar funcționării centralelor termice.

Urmează ca pe măsura evidențierii sumelor necesare sistemului de încălzire, acestea să se aibă în vedere la rectificările bugetare din anul acesta.

Primarii de municipii au insistat asupra faptului că este necesară găsirea rapidă a unor soluții de susținere financiară a sistemului de termoficare pentru că iarna se apropie și furnizorii de combustibil (gaz, cărbune, păcură, biomasa) fac deja presiuni condiționând livrarea acestuia de efectuarea de plăti în avans.

Primarii au hotărât ca demersurile în acest domeniu să continue la nivelul Primului Ministru și a miniștrilor de resort.