Skip to content

Sesiunea de evaluare a activității formatorilor în cadrul proiectului „Îmbunătățirea accesului și a calității serviciilor pentru cetățeni – o administrație publică transparentă și responsabilă”

În perioada 18 – 19 septembrie 2023, la Hotelul MyContinental din municipiul Sibiu, județul Sibiu, are loc sesiunea de evaluare a activității formatorilor din cadrul proiectului „Îmbunătățirea accesului și a calității serviciilor pentru cetățeni – o administrație publică transparentă și responsabilă”.

Evenimentul a avut ca scop evaluarea impactului sesiunilor de formare asupra participanților, prezentarea modelelor de bună practică în cele patru domenii ale proiectului și a lecțiilor învățate prin raportare la modelul norvegian de formare pentru aleșii locali, precum și a propunerilor de asigurare a sustenabilității proiectului.

Urmare discuțiilor susținute, formatorii au evidențiat necesitatea de a promova modelele de bune practici de la nivelul autorităților publice locale, de a organiza sesiuni de formare atât pentru personalul din cadrul primăriilor cât și pentru aleșii locali, de a menține rețeaua de comunicare a formatorilor, de a simplifica prevederile legislative în domeniu.

Proiectul mai sus menționat este implementat de către Asociația Comunelor din România – ACoR, Asociația Autorităților Locale și Regionale din Norvegia – KS și Asociația Municipiilor din România – AMR, beneficiind de un grant oferit de Norvegia prin Granturile Norvegiene 2014-2021, în cadrul Programului Dezvoltare locală.

Proiectul a vizat creșterea gradului de conștientizare a reprezentanților autorităților locale cu privire la aspectele care țin de integritate, transparență decizională, incompatibilități și conflict de interese.