Skip to content

Conferința finală a proiectului „Îmbunătățirea accesului și a calității serviciilor pentru cetățeni – o administrație publică transparentă și responsabilă”


În perioada 19 – 21 septembrie 2023, la Hotelul MyContinental din municipiul Sibiu, județul Sibiu, se desfășoară Conferința finală a proiectului „Îmbunătățirea accesului și a calității serviciilor pentru cetățeni – o administrație publică transparentă și responsabilă”.

Asociația Comunelor din România – ACoR, Asociația Autorităților Locale și Regionale din Norvegia – KS și Asociația Municipiilor din România – AMR au implementat proiectul sus menționat, beneficiind de un grant în cadrul Programului „Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021.

Proiectul a vizat creșterea gradului de conștientizare a reprezentanților autorităților locale cu privire la aspecte ce țin de integritate, transparență decizională, incompatibilități și conflict de interese.
Conferința are ca scop principal prezentarea rezultatelor proiectului, a impactului produs până în acest moment, a experiențelor și studiilor de caz din Norvegia, precum și a posibilităților de colaborare în vederea continuării activităților proiectului.

Au deschis evenimentul:
• Doamna Astrid-Cora FODOR, primarul municipiului Sibiu, Asociația Municipiilor din România;
• Domnul Marcel-Constantin LUCA, vicepreședintele Consiliului Județean Sibiu;
• Domnul Valentin-Dumitru-Ioan IVAN, vicepreședintele Asociației Comunelor din România, primarul comunei Sadu, județul Sibiu;
• Doamna Lise SPIKKELAND, Consilier Superior în probleme de etică, Asociația Autorităților Locale și Regionale din Norvegia (KS);
• Doamna Mariana GÂJU, prim-vicepreședintele Asociației Comunelor din România, primarul comunei Cumpăna, județul Constanța.

Din partea KS au susținut prezentări:
• Doamna Lise SPIKKELAND, consilier superior, Asociația Autorităților Locale și Regionale din Norvegia (KS);
• Domnul Bård Holmen SOLVIK, șeful Secretariatului politic, municipiul Lindesnes, Norvegia;
• Domnul Bjørn RONGEVÆR, consilier superior, Asociația Autorităților Locale și Regionale din Norvegia (KS).

Întâlnirea a fost moderată de domnul Adrian MIROIU-LAMBA, managerul proiectului, care a prezentat: rezultatele proiectului, impactul produs până în acest moment, experiențele și studiile de caz din Norvegia, precum și posibilitățile de colaborare în vederea continuării activităților proiectului.

Cei 100 de participanți la conferința finală reprezintă atât funcționari publici, cât și aleși locali de la nivelul municipiilor și comunelor din România, persoane care au participat și contribuit la buna desfășurare a evenimentelor proiectului.

Evenimentul a beneficiat de participarea activă a:
• Formatorilor instruiți în cadrul proiectului, care au avut ocazia să prezinte impresiile și concluziile colectate pe parcursul sesiunilor de instruire desfășurate de cei doi parteneri, AMR și ACoR, dar și a ideilor și bunelor practici identificate pe parcursul vizitelor de studiu organizate în Norvegia de către KS;
• Coordonatorului de activități din partea AMR, doamna Diana-Mirela GHEORGHE-VRÎNCEANU, expertului pe incompatibilități și conflicte de interese, domnul Sergiu ȚÂRA – președintele executiv al ACoR, expertului tehnici legislative în cadrul proiectului, doamna Andreea-Mădălina RUSU din partea ACOR.

În cadrul secțiunii Impactul proiectului în cuvinte și cifre au fost prezentate:
• Planurile de acțiune realizate de grupul țintă al proiectului;
• Rezultatele obținute în cadrul proiectului;
• Etica, transparența și digitalizarea în administrația publică locală din Norvegia;
• Centrul de informare e-TIC;
• Sesiunile de formare pilot organizate pentru 10 comune și 6 municipii din România;
• Modificările legislative identificate în cadrul proiectului;
• Propunerea de misiune de audit public intern pe tematica celor 4 domenii ale proiectului e-TIC, cu denumirea „Organizarea activității de transparență decizională și etică organizațională”;
• Propunerile de asigurare a sustenabilității proiectului.

Un punct de interes major a fost reprezentat de premierea celor 4 unități administrativ-teritoriale certificate cu sistemul de management anti-mită în conformitate cu cerințele SR ISO 3700:2016, astfel: municipiul Călărași, județul Călărași, comuna Vulcana-Băi, județul Dâmbovița, comuna Negrilești, județul Galați și comuna Sadu, județul Sibiu.