Skip to content

Sesiune de formare la Primăria Municipiului Sibiu

*În perioada 21 – 22 septembrie 2023, 22 de consilieri locali și funcționari publici din cadrul primăriei municipiului Sibiu, au participat la o sesiune de formare* – pilot bazată pe programul de formare al Asociației Autorităților Locale și Regionale din Norvegia (KS).

 

*Sesiunea de formare a fost susținuta de dl. Gheorghe Falcă, europarlamentar, fost primar al municipiului Arad în perioada 2004 – 2019 și de dl. Nelu Dobre, consilier de etică și responsabil implementare strategie pentru integritate în cadrul Primăriei Municipiului Călărași.*

 

Scopul sesiunii a fost de a crește interacțiunea și încrederea dintre consiliul local, viceprimar și angajații din aparatul de specialitate al primarului, precum și de a crea un mediu de lucru de încredere între cetățeni, comunitate și aleșii locali.

 

*În cadrul sesiunii participanții au primit informații cu privire la:*

• Principiile bunei guvernări și administrația publică locală

• Implicarea cetățenilor în administrația publică locală

• Etica și transparența în administrație publică locală

• Incompatibilități și conflict de interese în administrația publică locală 

• Rolul aleșilor locali

• Relațiile dintre aleșii locali și executiv  

• Relațiile dintre diferitele niveluri ale administrației publice

 

Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului „Îmbunătățirea accesului și calității serviciilor pentru cetățeni – o administrație publică transparentă și responsabilă”, finanțat prin Granturile Norvegiene, în cadrul Programului Dezvoltare locală, implementat de Asociația Comunelor din România în parteneriat cu Asociația Municipiilor din România și Asociația Norvegiană a Autorităților Locale și Regionale.