Skip to content

Membrii comisiei COTER – proiect de opinie privind viitorul Politicii de Coeziune după 2027

Membrii comisiei COTER din cadrul Comitetului European al Regiunilor (CoR) au adoptat astăzi la Bruxelles, cu unanimitate, un proiect de opinie privind viitorul Politicii de Coeziune după 2027.

Președintele CoR – Vasco Alves Cordeiro și Președintele COTER – Emil Boc sunt co-raportorii textului care conturează viziunea orașelor și regiunilor europene pentru viitorul acestei politici.

Înaintea întâlnirii informale a miniștrilor UE responsabili de Politica de Coeziune, care va avea loc în Murcia (Spania), orașele și regiunile au prezentat primele lor cereri privind modul în care această politică esențială ar trebui să arate în viitor. O Politică de Coeziune reformată trebuie să abordeze inegalitățile emergente și să fie ferm ancorată în teritoriile UE. Actuala condiționalitate macroeconomică ar trebui eliminată, iar un nou mecanism de urgență pentru utilizarea fondurilor ar trebui creat pentru a oferi administratorilor locali flexibilitatea de a face față crizelor neașteptate.

Președintele Cordeiro a subliniat necesitatea unei abordări îndrăznețe pentru îmbunătățirea Politicii de Coeziune.

Emil Boc – Președintele COTER și președintele Asociației Municipiilor din România (AMR) a evidențiat rolul esențial al Politicii de Coeziune în menținerea unității Uniunii Europene : „Politica de Coeziune este liantul care menține Uniunea Europeană unită. Trebuie să ne întrebăm: dorim o Europă cu profunde decalaje de dezvoltare sau dorim o Europă în care nicio regiune să nu fie lăsată în urmă? Fără o politică de coeziune puternică, am asista la sfârșitul păcii și democrației în Europa. Este o politică care generează rezultate concrete la fața locului: drumuri, școli, centre de excelență și multe altele. Politica de Coeziune va continua să investească în toate regiunile pentru a ajuta regiunile cu creștere redusă și cu venituri mici din sudul și estul Europei să recupereze, dar și pentru a aborda buzunarele de sărăcie din statele membre mai bogate. Principiile fondatoare ale Politicii de Coeziune, cum ar fi principiul parteneriatului și abordarea teritorială, trebuie să fie protejate. Avem nevoie de reguli mai simple și mai clare. Principiul ‘Nu dăuna coeziunii’ ar trebui să se aplice tuturor politicilor UE astfel încât să susțină obiectivele de coeziune socială, economică și teritorială.”

Principalele solicitări politice ale proiectului de opinie includ eliminarea condiționalității macroeconomice, menținerea eligibilității tuturor regiunilor europene pentru finanțare și crearea unui mecanism flexibil de utilizare a fondurilor în caz de crize excepționale.

Opinia proiectului va fi supusă votului în Plenul CoR pe 29-30 noiembrie.