Skip to content

Întâlnire regională în cadrul proiectului ,,Consolidarea cooperării dintre MDLPA și structurile asociative ale autorităților administrației publice locale”

În perioada 30 octombrie – 1 noiembrie, la Predeal, a avut loc întâlnirea regională în cadrul proiectului ,,Consolidarea cooperării dintre Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și structurile asociative ale autorităților administrației publice locale”, proiect implementat de Asociaţia Municipiilor din România în parteneriat cu MDLPA, UNCJR, AOR și ACoR cu obiectivul specific dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri, în concordanță cu Strategia pentru Consolidarea Administrației Publice (SCAP).

Pe parcursul implementării proiectului s-au derulat activităţi prin care membrii AMR au fost consultaţi în vederea elaborării instrumentului IT&C şi a modului în care acesta va funcţiona, având ca obiectiv optimizarea procesului de consultare/decizional.

În cadrul întâlnirii de la Predeal reprezentanţii Quest IT Services SRL, dezvoltatorul sistemului, au prezentat platforma de comunicare IT&C care urmează să fie implementată la nivelul MDLPA şi AMR.

Având în vedere prezenţa la întâlnire a unui număr important de directori/şefi de servicii din direcţiile economice şi de impozite şi taxe locale a fost prezentată utilizarea platformei IT&C în procesul de consultare privind activitățile în domeniul finanțelor publice locale.

În cadrul întâlnirii au fost formulate o serie de propuneri privind funcţionalitatea platformei IT&C care vor fi luate în vedere pentru îmbunătăţirile ce vor fi aduse şi discutate în cadrul următoarelor întâlniri regionale.