Skip to content

Adunarea Generală a membrilor Asociației Municipiilor din România

În data de 12 noiembrie 2023, la București, a avut loc Adunarea Generală a membrilor Asociației Municipiilor din România.

La eveniment a participat și domnul Marcel-Ioan Boloș, ministrul Finanțelor.

Agenda de discuții a vizat:

  1. Buget 2024 / Respectarea calendarului aprobării;
  2. Programe guvernamentale în care Guvernul și APL au asumate cheltuieli de finanțare;
  3. Strategia națională/Programul național de reabilitare termică;
  4. Finalizarea CATUC și a Legii zonelor verzi;
  5. Aprobarea Legii poliției locale.

 

Hotărâri adoptate în cadrul Adunării Generale a AMR :

  1. Aprobarea raportului execuției bugetului de venituri și cheltuieli și darea de seamă contabilă pentru anul 2022;
  2. Aprobarea raportului de activitate al AMR pentru anul 2023;
  3. Aprobarea programului de activități al AMR pentru anul 2024;
  4. Aprobarea cuantumului cotizației datorate de membrii AMR;
  5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al AMR pentru anul 2024.