Skip to content

Întâlnire regională 22-24 noiembrie – instrument de consultare IT&C

În perioada 22-24 noiembrie 2023, la Predeal, 24 de reprezentanți ai municipiilor din cadrul direcțiilor de IT, comunicare și resurse umane au participat la o sesiune de prezentare și instruire a instrumentului IT&C dezvoltat de operatorul economic Quest IT Services SRL, în vederea optimizării procesului de consultare/decizional dintre AMR și municipii.

Sesiunea a fost organizată în cadrul proiectului ,,Consolidarea cooperării dintre Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și structurile asociative ale autorităților administrației publice locale”, finanțat din Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020 și este implementat de AMR în parteneriat cu MDLPA, UNCJR, AOR și ACoR cu obiectivul specific dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri, în concordanță cu Strategia pentru Consolidarea Administrației Publice (SCAP).

Pe parcursul implementării proiectului s-au derulat activităţi prin care membrii AMR au fost consultaţi în vederea elaborării instrumentului IT&C şi a modului în care acesta va funcţiona, având ca obiectiv optimizarea procesului de consultare/decizional.